SKMA Nyhetsbrev juni 2023

Under våren har en ny grupp ungdomar från olika delar av landet deltagit i SKMA:s fördjupande fortbildningar om nutida antisemitism och rasism. Utvärderingarna är mycket positiva.

”Vi har fått så mycket ny kunskap, och haft så många spännande samtal. Det är jätteintressant att lyssna på varandras tankar och erfarenheter så som vi gjort. Mitt intresse för de här frågorna har fått en ny ’boost’, nu känner jag ännu mer att jag vill jobba mot rasism och hat. Fortbildningen har verkligen väckt mitt engagemang igen!”

Så skrev Simone, 16, från Stockholm i sin utvärdering efter att under våren ha deltagit på SKMA:s fördjupande fortbildningar om nutida antisemitism och rasism. Tidigare har Simone och de andra deltagarna i fortbildningen genomgått grundutbildningarna i Hågkomstprojektet, SKMA:s regeringsstödda utbildningssatsning om Förintelsen, antisemitism och rasism som inkluderar för- och efterseminarier samt studieresor till Förintelsens platser i Polen. Hågkomstprojektet har pågått sedan 2018, hittills har sammanlagt över 1 500 elever och lärare från fler än 200 skolor runtom i landet utbildats inom projektet.

Samuel Nudel föreläste om konspirationsteorier. Foto Mathan Shastin Ravid

De fördjupande fortbildningarna, som oftast äger rum ca 6–12 månader efter genomförd grundutbildning, ger intresserade ungdomar möjligheten att lära sig mer om nutida antisemitism och rasism. Fortbildningarna består av två fortbildningshelger i Stockholm då föreläsningar med olika gästföreläsare kombineras med gruppdiskussioner och övningar. Fortbildningarna leds av SKMA:s pedagoger, vårens utbildningar leddes av Mathan Shastin Ravid och Hanna Jansson.

Under den första fortbildningshelgen ligger fokus på afrofobi, islamofobi, och propaganda som sprids av extrema partier och rörelser liksom på fördomar, stereotyper och rasism i deltagarnas egen vardag. I slutet av första helgen får deltagarna i uppgift att gruppvis undersöka olika former av hatbrott utifrån studier och statistik.

Den andra fortbildningshelgen inleds med att resultaten från gruppuppgifterna presenteras. Under dessa dagar ligger fokus sedan på antisemitism och antiziganism, konspirationsteorier och diskussioner kring hur man kan känna igen och bemöta fördomsfulla och rasistiska idéer och påståenden.

I utbildningen ingår bland annat att i små grupper diskutera och analysera bilder som sprids i sociala medier och som är eller kan vara antisemitiska. Foto Mathan Shastin Ravid

Nya fördjupande ungdomsfortbildningar är planerade att äga rum under höstterminen 2023. Utvärderingarna från vårens fortbildningar var överlag väldigt positiva. Här är några fler exempel på vad deltagare tyckte:

Max 15, Stockholm:

”Det har varit väldigt lärorikt. Jag tyckte innan att jag redan var väldigt insatt i de här ämnena, och vi lärde ju oss jättemycket på grundutbildningen och studieresan till Polen. Ändå var det mycket nytt under dagarna i Stockholm, och vi gick verkligen på djupet.”

Tilde 17, Malmö:

”Jag kommer att ta med mig väldigt mycket från den här fortbildningen. Bland det bästa var att vi fick så mycket tid till att reflektera och diskutera i grupper om de här viktiga sakerna. Jag känner att jag har lärt mig massor!”

Klara 16, Stockholm:

”Jag är så glad att jag deltog i fortbildningen. Allt som vi lärt oss kommer jag kunna använda i diskussioner i framtiden, men det känns också tryggt att veta att man kan mer när man till exempel ska analysera saker som händer i sitt liv. Det var mycket lärorikt och vi fördjupade oss verkligen i olika former av rasism på ett sätt som jag inte gjort tidigare. Extra intressant var det att lära sig mer om hur olika rasismer utvecklats genom historien, och hur man kan bemöta fördomar och konspirationsteorier i vardagen”.

Mathan Shastin Ravid