SKMA Nyhetsbrev juni 2023

Den 4 maj valdes Ulrika Knutson till ny ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism. Hon efterträder Willy Silberstein. SKMA:s Nyhetsbrev ställde några frågor till Ulrika Knutson.

Ulrika Knutson. Foto Ewa-Marie Rundquist

Vem är du?

Jag är journalist och författare, sedan länge verksam i press, radio och tv. Jag föreläser ofta om svensk kvinnohistoria, och har skrivit böcker om rösträttsrörelsen och feministiska pionjärer som Elin Wägner och Fogelstadgruppen. Jag har också varit ordförande i Publicistklubben, och intresserat mig för frågor om yttrandefrihet.

Varför är arbetet mot antisemitism viktigt för dig?

Det började nog i barndomen. Man presenteras för Förintelsen och måste ställa den hjälplösa frågan: hur var det möjligt? Att fullt ut svara på det går inte, men man kan alltid komma lite närmre: det var möjligt, därför att människor lät det ske. Och det kan bli möjligt igen, om vi inte hindrar det. För mig har arbetet mot antisemitism även ett positivt sällskap, och det är ökad kunskap om den rika judiska kulturen och dess betydelse för så många.

Hur ser du på SKMA:s roll i detta arbete?

Jag tycker att SKMA gör en avgörande insats mot antisemitism, men även mot rasism och islamofobi. Jag instämmer i att det är viktigt att upplysa om antisemitismens särdrag och specifika historia, men också att se olika former av rasism integrerat. Jag har också haft förmånen att delta på en av SKMA:s resor i Förintelsens landskap, och är förtrogen med det imponerande arbete som SKMA gör med alla sina utbildningar på olika nivåer, med hjälp av landets främsta forskare på området.