SKMA Nyhetsbrev juni 2023

Under våren har SKMA i samarbete med Stockholms stad och Malmö stad genomfört två utbildningar för skolledare om Förintelsen och antisemitism. ”SKMA:s utbildningar gör verkligen skillnad”, säger Susanne Tidestrand, samordnare på Utbildningsförvaltningen i Stockholm.

”Vi har umgåtts intensivt och berörts på djupet. Vi har samtalat om livets väsentligheter och de skyldigheter och möjligheter våra uppdrag i skolan innebär. Vi har tystnat, undrat och drabbats av människans ondska. Vi har lärt oss och planerat framåt hur vi ska sprida detta vidare i våra skolor.” Så beskrev Elisabeth Österman, rektor på Husbygårdsskolan i Stockholm, en av de utbildningar om Förintelsen och antisemitism som SKMA under våren arrangerade i samarbete med Stockholms stad respektive Malmö stad, som själva bekostar möjligheten för skolledare, lärare och elever att delta.

Utbildningsdagar i Malmö. Stephane Bruchfeld föreläste om nationalsocialismens ”världsåskådning” och Förintelsen. Foto Hanna Jansson

Utbildningarna utgick ifrån samma upplägg som i det regeringsstödda Hågkomstprojektet, med för- och efterseminarier samt en studieresa till Förintelsens platser i Polen. Den 6–12 mars ledde Lena Jersenius tillsammans med Hanna Jansson och Oskar Palerius en studieresa till Polen med ca 45 elever och lärare från olika skolor i Malmö. För- och efterseminarium leddes av Niclas Blom, Hanna Jansson och Lena Jersenius och ägde rum i februari respektive maj.

Den 19–20 april hölls ett tvådagars förseminarium för ca 30 skolledare från Stockholm. Seminariet inleddes med att Lena Jersenius presenterade upplägget och innehållet i Hågkomstprojektet samt de utbildningsmaterial som används inom det, ”Eternal Echoes” och ”Antisemitism – då och nu”.

Henrik Bachner föreläste om antisemitism. Foto Hanna Jansson

Idéhistorikern Stéphane Bruchfeld föreläste om begreppet Förintelsen och hur det används i olika sammanhang, om den nationalsocialistiska ”världsåskådningen” samt om Förintelsens händelseförlopp och faser. Idéhistorikern Henrik Bachner föreläste om antijudaismens och antisemitismens historiska utveckling fram till Förintelsen samt om den samtida antisemitismens framträdandeformer. Den 15–16 maj hölls ett liknande förseminarium för ca 25 skolledare från Malmö.

Studieresorna för de båda skolledargrupperna ägde rum i maj. Resorna, som leddes av Lena Jersenius tillsammans med Elisabet Gröön Glaspie respektive Hanna Jansson, gick till Krakowområdet i södra Polen med besök bland annat vid det före detta koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau.

Susanne Tidestrand.
Foto Ulrica Zwenger

Susanne Tidestrand, samordnare för våldsprevention på Utbildningsförvaltningen i Stockholm stad, var en av deltagarna på seminarierna och resorna till Polen. Tidestrand beskriver det som en ”livsförändrande” upplevelse. ”Ökade kunskaper om antisemitism och Förintelsen, möten som berörde och personer som levandegjordes genom berättelser och fotografier. SKMA:s utbildningar gör verkligen skillnad och jag hoppas att detta viktiga samarbete kan fortsätta, så att fler får chansen att delta!”

De avslutande efterseminarierna för skolledarna från Stockholm och Malmö är planerade att hållas i höst.