SKMA noterar att vår nya ordförande Ulrika Knutsons medverkan i ett upprop för Ship to Gaza den 26 juni 2011 har rest frågor i sociala medier. I en kommentar säger Ulrika Knutson:

2011 skrev jag på ett upprop för Ship to Gaza i en bred protest mot blockaden av Gaza. När jag senare samma år insåg att kampanjen haft samröre med den turkiska radikala organisationen IHH – vars företrädare har gjort antisemitiska uttalanden – blev det omöjligt att längre stödja Ship to Gaza. Jag har självklart alltid stått bakom Israels rätt att existera liksom palestiniernas rätt till en stat, i dialog och fred med Israel.

På Twitter har påpekats att även Johan Galtung, bekant för antisemitiska uttalanden, fanns bland undertecknarna 2011. ”Det stämmer, men hans antisemitiska åsikter var inte allmänt kända då. De blev bekanta först på hösten, under föreläsningar i Oslo”, säger Ulrika Knutson.