SKMA Nyhetsbrev juni 2023

Elon Musks stöd till den radikala högerns mytbildning om George Soros väcker oro och kritik.

Kritik mot George Soros agerande som finansman, den verksamhet hans stiftelse Open Society Foundations bedriver eller de politiska ståndpunkter han företräder behöver självfallet inte ha något med antisemitism att göra. Men lika uppenbart är att den amerikansk-judiske filantropen sedan många år givits en huvudroll i antisemitiska konspirationsteorier som framför allt sprids av högernationalister och vit makt-grupper i USA och Europa.

Soros påstås enligt dessa mytbildningar i det fördolda styra politiska skeenden över hela världen, och utpekas som drivkraft bakom allt ifrån global migration till covidpandemin och kriget i Ukraina. De motiv som tillskrivs honom handlar både om girighet och illvilja; Soros påstås drivas av hat mot kristna och den västerländska civilisationen och sägs verka för ett s.k. ”folkutbyte” som ska göra ”vita” till minoriteter i Europa och USA.

Med radikaliseringen av högern i USA har propaganda som framställer Soros som en ondskefull omnipotent ränksmidare blivit alltmer frekvent i amerikansk debatt. Nyligen anslöt sig Tesla-grundaren och Twitters ägare Elon Musk till dem som ekar denna typ av påståenden. På Twitter (16/5) liknade han Soros vid ”Magneto”, en judisk superskurk som förekommer i Marvel-serier och filmer. Soros, tillade Musk, ”vill underminera civilisationens själva struktur. Soros hatar mänskligheten.”

Musk har återkommande spridit budskap som förekommer i framför allt högerradikala miljöer. I samband med att han under hösten 2022 tog över Twitter välkomnade han tillbaka flera konton som tidigare stängts av på grund av att de spridit hat. Bland annat öppnade han på nytt plattformen för artisten Kanye West som just då pumpade ut antisemitism i olika forum. ”Welcome back to Twitter, my friend!”, skrev Musk.

På grund av Musks inflytande väckte hans inlägg om George Soros både oro och kritik. Oavsett vad man tycker om Soros är det ohederligt att förneka att många av angreppen mot honom bygger på klassiska antisemitiska troper, skrev Deborah Lipstadt, USA:s särskilda sändebud för övervakning och bekämpande av antisemitism, på Twitter. De antisemitiska konspirationsteorierna om Soros liknar dem som genom historien riktats mot familjen Rothschild, påpekade hon.