SKMA Nyhetsbrev juni 2023 

Under hösten 2022 väckte den världsberömde amerikanske rapparen Kanye Wests  antisemitiska uttalanden stor uppmärksamhet. Antisemitism inom rapvärlden är dock inget nytt problem, utan ett gammalt sådant som fortsätter lämna avtryck även i den svenska rapmiljön. Mathan Shastin Ravid efterlyser en bredare kritisk debatt om fenomenet.

SKMA har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat hur kända rappare från olika länder i sina låtar och i andra sammanhang sedan länge spridit antisemitiska budskap. Ofta har det handlat om konspirationsteorier, inte sällan framförda med kodord som är vanliga i antisemitisk propaganda, som ”sionister” och ”globalister”, eller hänvisningar till namn som Soros och Rothschild eller till andra personer eller familjer som är eller påstås vara judiska och som används som symboler för en påstådd judisk världskonspiration.

I SKMA:s nyhetsbrev från oktober 2020 uppmärksammades exempelvis hur vissa artister ur både äldre och yngre generationer amerikanska rappare som ”Ice Cube” (O’Shea Jackson Sr.) och Nick Cannon tycks ha influerats av de antisemitiska budskap som sprids av Louis Farrakhan, ledaren för den amerikanska svarta separatistiska rörelsen Nation of Islam (NOI). I sin podcast har Cannon exempelvis spridit antisemitiska konspirationsteorier om hur ”Rothschild” och ”sionister” kontrollerar USA och världen. Han bad senare om ursäkt för detta.

En som vägrat be om ursäkt för de hatbudskap han torgfört är den kände brittiske rapparen ”Wiley” (Richard Kylea Cowie Jr.), som bland annat postat en rad antisemitiska inlägg på Twitter och i intervjuer påstått att judarna ”äger allt” och ”styr världen”.

Problemet är tydligt även inom tysk rap, där artister som ”Kollegah” (Felix Blume), ”Haftbefehl” (Aykut Anhan) och ”Celo & Abdi” (Erol Huseinćehajić och Abderrahim el Ommali) bland annat spridit antisemitiska konspirationsteorier om ”Rothschild”.

Den brittiske rapparen ”Wileys” antisemitiska utfall uppmärksammas i The Guardian 2020. Skärmbild.

Antisemitiska budskap har genom åren också framförts av flera svenska rappare. Som 2014, då Jacques ”Jacco” Mattar från gruppen Labyrint i ett Instagram-inlägg påstod att ”högt uppsatta zionister” hade skapat terrorrörelsen Islamiska staten och ”styr median”. Två år tidigare, 2012, hade rapparen Daniel ”Dani M” Monserrat i en läsarkommentar i Aftonbladet anklagat ”familjen Rothschild” för att styra ”i stort sett hela bankväsendet i världen” och ”i stort sett hela världsmedia”. Sedan dess har Dani M regelbundet spridit konspirationsteorier, till exempel i låtar som ”Agenda” och ”Allt är en fasad” där han påstår att världen styrs av ”hemliga sällskap” som ”binds samman av blod”, ”äger media” och ”gör allt för rikedomar”.

Vid sidan av myter om judars påstådda makt är det ofta troper som associerar judar med rikedom, snålhet och girighet som sprids av kända svenska rappare. Även nidbilder av judar som ”fega”, ”själviska” och ”illojala” har varit regelbundet förekommande. 2001 rappade gruppen ­Fattaru i låten Mer bounce (Hack Hack) om att vara ”som en jude, tät”. I låtarna Håll om dom och Fritt Palestina sjöng Ken Ring några år senare om hur USA är ”styrt av några judar” och om att bli ”lika rika som alla judar”. Samme Ken Ring som 2013 på Instagram kallade rapparen Petter för ”jävla fucking jude” med motiveringen att Petter är ”en snål människa som alltid har en baktanke med allt han gör”.

Nya profiler inom svensk rap tycks ha tagit över stafettpinnen. En ”snål” (samt ”feg” och ”illojal”) jude återfinns exempelvis i låten Ingen idé från 2021 av rapparen ”Sickan”, som framträder maskerad och inte har avslöjat sitt riktiga namn: ”I gäng han spelar tuff men själv han är opartisk. Sen de undrar varför man har svårt att va sympatisk. Snåljävel stackar undan som en ashkenaz”. Ashkenazer är ättlingar till judar som under medeltiden bosatte sig i Central- och Östeuropa, och att ”stacka undan” är här slang för ungefär ”samla på sig” eller ”lägga på hög”, från engelskans ”stack”.

Personer som ”stackar som juden” kan man också höra om i låten Dom Vet De Vi från 2018 av Kalid Abdulle, känd under artistnamnet ”K27”. I låten APTA från 2022 rappar Baran Çelik, känd som ”VC Barre”, på liknande sätt om någon som ”är rik för han vart som en jude”. Föreställningar om judisk snikenhet återfinns också i Salah Abdi Abdulles musik. Känd under artistnamnet ”Dree Low” var han år 2020 Sveriges mest strömmade artist på Spotify, och i skrivande stund har han omkring 600 000 lyssnare i månaden på musiktjänsten. Där finns bland annat låten Hoodparty, framförd tillsammans med ”Blizzy” (Hamza Mohamed), som innehåller raderna ”En trevlig benät kommer fram och hon blir bjuden. Brodern ducka baren vi kalla han för juden”. När jag nyligen googlade de ovan nämnda låtarna från de senaste åren hittade jag inte ett enda exempel på kritik mot den ­rasism mot judar som artisterna spridit.

Ett färskt exempel på antisemitism från kända svenska rap-profiler kom på Instagram den 25 mars i år då Leo ”Kinesen” Carmona, bland annat bekant ifrån hiphop­kollektivet Kartellen, lade upp en story på Instagram som inleddes med att han hyllade Rysslands diktator Putin som en ”kung” som ”inte vill världen illa”. Påståenden om motsatsen är, enligt Carmona, ”bara smutskastning och propaganda från Zionisterna som styr USA”. Samma ”Zionister” vars ”girighet”, ”ondska” och manipulationer påstods vara anledningen till att ”latinos, araber, afrikaner osv har fått lida i decennier”. Men tack vare Putin är ”en ny världsordning” på väg, förutspådde Carmona.

Utdrag ur inlägg av rap-profilen Leo ”Kinesen” Carmona på Instagram den 25 mars i år. Skärmbild.

Retoriken är karakteristisk för antisemitisk propaganda. I centrum står en konspiration genom vilken judarna sägs vilja öka sin makt och stilla sin penninghunger. De sägs ligga bakom allt från krig, revolutioner och finanskriser till kolonialism och rasism. Språket som Carmona använder påminner också om hatbudskap på nazistiska sajter, där judarna (eller ”sionisterna”, ”globalisterna”, Rothschild, Soros, Israel etc) sägs vara roten till all världens ondska men där man också drömmer om en lyckad ”revolt” mot en föreställd judisk övermakt. Eller ”en ny världsordning”, som ­Carmona uttrycker det.

Antisemitism är inget unikt för rapscenen. Enligt en undersökning från 2021 av Forum för levande historia bär en inte obetydlig minoritet av den svenska befolkningen på antisemitiska attityder och föreställningar. Inte minst vissa former av antisemitiska konspirationsteorier är vanligt förekommande. Mellan 10–20 procent instämde i påståenden som uttrycker konspiratoriskt präglade föreställningar om judisk makt och inflytande. Nedsättande användningar av ordet ”jude”, inte minst som synonym för ”snål”, är också vanligt förekommande, något som bekräftats av undersökningar om antisemitism i ­svenska skolor.

Den antisemitism som påträffas inom rapmusiken är med andra ord i mångt och mycket en spegling av de fördomar och myter som finns i samhället i stort. Samtidigt kan det vara så att föreställningar om judars ”inflytande”, ”rikedom” och ”girighet” lättare kan användas i vissa former av rapmusik än i många andra sammanhang, då rapmusiken inte sällan påstår sig sparka uppåt och företräda svaga och mindre bemedlade grupper i samhället.

Genom historien har anti­semitismen ofta framträtt som en påstådd ”maktkritik”; idéer och påståenden om att det finns en (judisk) ”elit” och att kollektivt utpekande av gruppen judar i själva verket skulle vara en legitim revolt mot denna ”elit”. Att sådana budskap regelbundet sprids av kända artister och profiler inom svensk rap med stor publik och många följare, inte minst bland unga, är oroväckande.

Förekomsten av antisemitiska troper i rapmusiken bidrar till att sprida, legitimera och normalisera fördomar, konspirationsteorier och hat mot judar. Frånvaron av en bredare kritisk debatt om detta gör inte saken mindre bekymmersam.

Mathan Shastin Ravid

Kanslichef på SKMA. Tidigare versioner av texten har publicerats på SKMA:s blogg och i Dagens ETC den 11/4 2023.