SKMA Nyhetsbrev juni 2023

Att en framträdande moderat politiker så ogenerat ansluter till högernationalistisk retorik för att misstänkliggöra SKMA är illavarslande.

Det finns ett brett stöd för arbetet mot antisemitism i det svenska samhället. Det återfinns i olika politiska opinioner, men reflekteras även i de initiativ för att motverka antisemitism som under senare år tagits av regeringar med olika politisk färg. Det återspeglas också i stödet för SKMA.

Men det finns också i begränsade om än inte försumbara opinioner ett ”engagemang” mot antisemitism (och andra former av rasism) som är selektivt och betingas av politisk nytta. Denna politiserade ”antirasism” märks även i angrepp på SKMA när vi belyser antisemitism eller rasism i, vad vissa anser vara, ”fel” politiska sammanhang.

Den yttrar sig framför allt som misstänkliggöranden och försök till politisk etikettering. När vi kritiserar antisemitiska yttringar på vänsterhåll anklagas kommittén för att stå ”till höger” och blunda för judehat på högerkanten. När vi kritiserar antijudiska uttryck på högerkanten eller i SD-sfären får vi höra att SKMA är en ”vänsterorganisation” som tiger om antisemitismen till vänster eller bland muslimer. När vi belyser fördomar och hat mot judar i sammanhang som rör Israel meddelas att kommittén är en ”pro-israelisk lobbygrupp”. När vi inte uppfyller önskemål om att utpeka yttringar som är kritiska till Israels politik som antisemitiska får vi veta att SKMA är en ”antiisraelisk” organisation. Och när vi belyser antisemitism i grupper med bakgrund i Mellanöstern eller i islamistiska sammanhang antyds att kommittén skulle drivas av ”islamofobiska” motiv.

Försöken att stämpla SKMA som ”vänster” har intensifierats, framför allt i sociala medier, sedan kommittén efter valet 2022 uttryckte oro över SD:s ökade inflytande och varnade för tillvänjningen till och den alltmer utbredda tystnaden inför partiets rasistiska retorik. Och de tilltog på nytt när SKMA i slutet av mars kritiserade såväl de högerradikala konspirationsteorier som spreds av ledande SD-politiker som regeringens tystnad inför denna propaganda.

Även om angreppen i huvudsak kom från högernationalistiskt håll fick de denna gång understöd av en framträdande moderat politiker, Henrik Sundström, kommunalråd i Uddevalla. Med hänvisning till SKMA:s kritik gjorde han en rad utfall mot organisationen. ”SKMA, detta bålverk till förmån för politisk neutralitet”, skrev Sundström på Twitter. I andra inlägg talade han om SKMA:s ”vänsterperspektiv” och påstod att SKMA ”aktivt väljer att blunda för omfattningen av den antisemitism som kommer från annat håll än höger”.

SKMA belyser och kritiserar antisemitiska yttringar oavsett politiskt sammanhang. Den som är intresserad kan enkelt informera sig om saken på SKMA:s blogg. Men Sundströms egentliga problem är naturligtvis inte att SKMA skulle ignorera eller förminska annan antisemitism än den som återfinns på högerkanten, utan att vi uppmärksammar den hatpropaganda som sprids av regeringens stödparti, och att vi är kritiska till regeringens tystnad inför denna. Det är detta som nu ska stämplas som ”vänster”.

Det finns ingen anledning att tro att Sundströms inställning till SKMA är representativ för hans parti. Men att en framträdande moderat politiker så ogenerat ansluter till högernationalistisk retorik för att misstänkliggöra dem som varnar för rasistiska och antisemitiska konspirationsteorier är illavarslande.

SKMA

Läs även:

SKMA: Regeringens tystnad inför SD:s hatpropaganda är farlig

”Folkutbytesteorin” är en konspirationsteori