SKMA Nyhetsbrev juni 2023

Strax innan påsk besökte jag Örebro universitet för att träffa ca 20 blivande historielärare och berätta om SKMA:s arbete och utbildningar. Fokus låg på hur vi under studieresor till Polen arbetar mycket med autentiska platser och vittnesmål från Förintelsen. Att få ta del av guidningar på de platser där folkmordet ägde rum och det återkommande användandet av överlevandes berättelser är något som lärare, elever och andra deltagare ofta lyft fram som mycket uppskattade inslag i SKMA:s utbildningar, inslag som gör historien mer levande och lättare att ta till sig.

Hanna Jansson. Foto privat

Under besöket på Örebro universitet presenterade jag även SKMA:s utbildningsmaterial Antisemitism – då och nu samt Eternal Echoes. Från Eternal Echoes tittade vi på överlevandes vittnesmål och pratade om hur sådana går att använda i undervisning.

Träffen med de blivande historielärarna skedde på initiativ av Izabela Dahl, lektor i historia vid universitetet. Dahl uttryckte en önskan om återträffar då man kan fördjupa sig ytterligare i SKMA:s olika utbildningsmaterial och hur de kan användas. Förhoppningen är att sådana träffar ska kunna ske i framtiden och att SKMA på så sätt kan nå ut till ännu fler lärare.

Hanna Jansson
Hanna Jansson är utbildad lärare och anställd inom Hågkomstprojektet, SKMA:s regeringsstödda utbildningssatsning om Förintelsen, antisemitism och rasism som inkluderar studieresor till Polen.