SKMA Nyhetsbrev juni 2023

I debatten som följde på SD-politikerna Mattias Karlssons och Richard Jomshofs uttalanden i slutet av mars sökte vissa försvara deras påståenden med argumentet att de endast påtalade att det genom en stor invandring skett en betydande demografisk förändring i Sverige under senare decennier och således alls inte uttryckte en konspirationsteori.

Att det skett en förändring av befolkningssammansättningen är naturligtvis korrekt och på intet sätt en konspiratorisk idé, vilket heller inte påståtts. De kritiserade uttalandenas budskap var emellertid ett annat, nämligen att en föregiven ”elit” vill ersätta svensk kultur med ”radikal islam”, att det pågår en ”islamisering” och att ”svenskarna är på väg att bli en minoritet”. Underförstått här är också att muslimer inte är svenskar och att de företräder radikal islam.

Christer Mattsson, forskare med inriktning på högerextremism vid Segerstedtsinstitutet vid Göteborgs universitet, beskrev i Expressen 31/3 hur denna propaganda ansluter till den högerradikala konspirationsteorin om ett ”folkutbyte”:

”Det som gör folkutbytesteorin till en konspirationsteori är att den utgår från föreställningen att det finns en elit i västvärlden, vilka inte representerar folket, och som vill försvaga det vita folket i syfte att säkra sitt eget framtida maktinnehav. Denna idé kombineras alltid med en annan konspirationsteori; påståendet att det finns en ’djup stat’.

Den djupa staten är hemliga grupperingar som innehar den verkliga makten och använder demokratin och de demokratiska institutionerna som ett redskap för att lura folket (de kristna/vita) till att tro att de har inflytande och kontroll över sina liv. Denna idé har kultiverats inom högerextrema miljöer i över 100 år.

Oftast består denna hemliga elit av judar, även om man ibland använder uttrycket globalister (vilket för det mesta åsyftar judar), kulturmarxister eller vänsterliberaler.

Slutsatsen är densamma, det verkliga folket har blivit förrådda av en elit, som i syfte att behålla sin makt vill byta ut det ’äkta folket’ mot andra människor och därigenom söndra och härska.”

Läs även: 

SKMA: Regeringens tystnad inför SD:s hatpropaganda är farlig

M-politiker till attack mot SKMA