SKMA Nyhetsbrev juni 2023

I Tyskland anmäldes enligt en rapport från inrikesministeriet 2 641 antisemitiska hatbrott under 2022. Det är en minskning med 13 procent jämfört med 2021, men sett över tid en hög siffra. 83 procent av de antisemitiska hatbrotten kopplas till högerextremism.

Under året anmäldes 610 antimuslimska hatbrott, en minskning med 17 procent jämfört med 2021, och 145 antiziganistiska (antiromska) hatbrott, en ökning med 33 procent. Det totala antalet anmälda hatbrott var 11 520, en ökning med 10 procent. Majoriteten av dessa har kategoriserats som främlingsfientliga eller rasistiska.

Även det totala antalet politiskt motiverade brott ökade med 7 procent under året till närmare 59 000. 41 procent av dessa till kopplades till högerextremism, medan en ungefär lika stor andel, delvis länkad till protester mot restriktioner under pandemin, hade en mer diffus ideologisk bakgrund. Enligt den tyska regeringen utgör högerextremismen det största hotet mot demokratin.

Antisemitisk graffiti i Paris. Foto UEJF

I Frankrike gjordes 436 anmälningar av antisemitiska incidenter under 2022, enligt statistik från Service de Protection de la communauté Juive (SPCJ) och inrikesministeriet. Det är en minskning med 26 procent jämfört med 2021. SPCJ understryker att många antisemitiska incidenter aldrig anmäls varför mörkertalet är stort.

I USA registrerade Anti-Defamation League (ADL) 3 697 antisemitiska incidenter under fjolåret. Det är en ökning med 36 procent jämfört med 2021 och det högsta antalet sedan organisationen började föra statistik över antisemitiska incidenter 1979. Majoriteten incidenter utgjordes av trakasserier och vandalisering. 111 fall handlade om fysiskt våld, av dessa riktades 53 procent mot ortodoxa judar. Delstaterna med flest incidenter var New York, Kalifornien, New Jersey, Florida och Texas.