SKMA Nyhetsbrev mars 2023

Kritik mot inbjudan av en ökänd antisemit 2021 ledde till att en V-politiker i Ronneby lämnade sina uppdrag. Nyligen avslöjades att politikern, som fortsatt att försvara inbjudan, på nytt representerade partiet i kommunfullmäktige. Efter förnyad kritik meddelade Vänsterpartiet att politikern utesluts ur partiet.

I augusti 2021 uppmärksammade Blekinge Läns Tidning (BLT) i samarbete med Expo att den ökände antisemiten, förintelseförnekaren och konspirationsteoretikern Jüri Lina föreläst i Ronneby kommuns lokaler. Arrangörer var den lokala föreningen Livskraft – förening för kropp och själ.

I en inbjudan som publicerades på Livskrafts Facebooksida den 9/8 2021 kunde man läsa att föreläsningen, som rubricerats ”Hotet mot mänskligheten”, skulle handla om att vi står inför ett ”globalistiskt tyranni” som påstods ha börjat med ”den simulerade pandemin” ett totalitärt system, ”frimurarglobalisternas nya världsordning”. År 2025, fortsatte det, kommer ”skadliga vaccin” ha lett till att alla mänskliga rättigheter avskaffats då alla människor vid det laget kommer vara ”chippade” och ”under maktelitens totala kontroll”.

Bland ”maktelitens” medlemmar nämndes bland andra den amerikansk-judiske finansmannen och filantropen George Soros. Åhörarna utlovades även information om hur ”storkapitalet” redan i början av 1900-talet publicerat sina avsikter att ”utrota ett stort antal människor” på sin väg till ”världsherravälde”. I en kommentar 30/8 2021 påpekade SKMA att Lina ofta sprider antisemitiska konspirationsteorier med just den typ av kodord som förekom på föreningen Livskrafts Facebooksida – ”globalister”, ”frimurare”, ”makteliten”, ”storkapitalet”, Soros osv.

I en intervju med BLT den 31/8 2021 försvarade dock Lena Rosén, styrelseledamot i Livskraft och lokal vänsterpartistisk politiker, beslutet att bjuda in Lina att tala. ”Vi har tagit in honom för att vi är nyfikna på vad en sådan person har att säga”, förklarade hon. Hon framställde arrangemanget som mycket lyckat och beskrev Lina som en ”väldigt insatt” och ”djuplodande” ”forskare” som ”verkligen tar reda på saker och ting”.

Avslöjandet att V-politikern på nytt representerade partiet i kommunfullmäktige uppmärksammades även av Sveriges Radio 20/1 2023. Skärmbild från SR.

Roséns uttalanden kritiserades av Judiska centralrådet, som uppmanade Vänsterpartiet att tydligt ta avstånd från hennes agerande och ståndpunkter. I ett svar förklarade Vänsterpartiet att Roséns val av en antisemit och förespråkare av konspirationsteorier som föreläsare är ”oacceptabelt och oförsvarbart”. I BLT den 6/9 2021 meddelade Emma Hilborn, distriktsordförande för Vänsterpartiet, att Rosén valt att lämna alla sina politiska uppdrag. Hilborn poängterade att Vänsterpartiet är ett antirasistiskt parti – ”det är en stor grundstolpe för oss – och det är det för Lena också. Men det finns ändå gränser som vi anser att man inte kan passera och en av de gränserna är att man bjuder in en antisemitisk föreläsare.”

I en kommentar den 7/9 2021 välkomnade SKMA Vänsterpartiets markering, men tillade att det hade varit en ännu bättre och tydligare reaktion på det inträffade om Rosén även uteslutits ur partiet.

Den 19/1 i år avslöjade Expo att Rosén efter valet i höstas återigen representerade Vänsterpartiet i Ronneby. I en intervju med Expo beskrev nu ovan nämnda Emma Hilborn inbjudan av Lina som ”ett misstag” och hänvisade till att partiföreningen i Ronneby försäkrat att det inte kommer upprepas. Till Expo sa Hilborn att en utslutning av Rosén aldrig efterfrågats på riksnivå.

Rosén själv visade fortfarande inga tecken på att ångra sitt agerande eller förstå varför det är fel att bjuda in antisemiter och förintelseförnekare. I en intervju med Expo menade hon tvärtom att det var ”bra” att Lina bjöds in och att hon ”inte uppfattade någon antisemitism i anslutning till föreläsningen”.

I en kommentar den 23/1 skrev SKMA att det faktum att Vänsterpartiet återigen tillåtit Rosén att representera partiet i kommunfullmäktige är både förvånande och beklagligt, och att agerandet ”reser frågor om förhållningssättet till antisemitism inom Vänsterpartiet i Ronneby och Blekinge, något som borde oroa även V på riksplanet”.

Efter kritiken från bl.a. SKMA meddelade Vänsterpartiets partisekreterare Aron Etzler i en skriftlig kommentar till Expo den 8 februari att Lena Rosén nu uteslutits ur partiet, med motiveringen att man ”som vänsterpartist måste hålla en glasklar linje mot antisemitism”. Som förklaring till att uteslutningen inte skett tidigare angav Etzler att Rosén 2021 ”själv tog konsekvenserna och avgick”. ”Efter valet kom hon tillbaka och när det kom nya turer i detta blev det tydligt att hon inte tog saken på tillräckligt allvar. Då kan man inte vara medlem i Vänsterpartiet”, skrev Etzler till Expo.

SKMA efterfrågade som sagt redan 2021 en tydligare markering från V på riksplanet och en uteslutning av Rosén. Att så nu skett är välkommet.

Mathan Shastin Ravid