SKMA Nyhetsbrev mars 2023

Svenska kommittén mot antisemitism erbjuder olika utbildningar om antisemitism och andra former av rasism. Inom ramen för detta arbete gör vi gärna skolbesök runt om i landet. I samband med Förintelsens minnesdag den 27 januari genomfördes några sådana besök vilket under dessa dagar resulterade i att SKMA nådde ut till strax över 1 000 personer, varav de flesta var elever eller lärare.

Den 26 januari föreläste Niclas Blom på regionmuseet i Kristianstad för den lokala FN-föreningen. Förutom medlemmar från föreningen deltog även en grupp gymnasieelever med lärare som ville passa på att delta när möjligheten fanns. Kvällen bjöd på många bra och svåra frågor och funderingar från både föreningens medlemmar och elever.

Den 27 januari höll Niclas två föreläsningar på Söderportgymnasiet i Kristianstad för elever och lärare. Det var andra året i följd som Söderportgymnasiet valt att lyfta ämnet genom att bjuda in SKMA och knyta an till samtida antisemitism kring en temadag i samband med minnesdagen. Föregående år skedde föreläsningen digitalt på grund av pandemiläget men i år kunde vi genomföra den på plats.

Niclas Blom (t.h.) besöker Söderportgymnasiet i Kristianstad. Foto privat

Den 2 februari höll Niclas två föreläsningar för elever och lärare på Kungshögaskolan och Dackeskolan, två gymnasieskolor i Mjölby. Även Mjölby har tidigare bjudit in SKMA:s föreläsare kring temat och det är glädjande för kommittén att få bygga vidare på dessa samarbeten med skolorna och samtidigt nå ut till så många elever.

Fokus under dessa dagar låg på att belysa förnekande och förvanskning av Förintelsen samt andra former av antisemitisk propaganda och konspirationsteorier. Under passen fick eleverna ta del av hur man kan känna igen detta i exempel som sprids inte minst på nätet och i sociala medier, med särskilt fokus på kanaler där ungdomar ofta befinner sig. Under dagarna belystes även exempel på vilka kodord man bör vara uppmärksam på och hur de används.

SKMA