SKMA Nyhetsbrev mars 2023

Den 8 februari var SKMA inbjudna till möte hos Emilia Bjuggren, skolborgarråd i Stockholm stad. Bakgrunden till mötet var den rapport om antisemitism i stadens skolor som Stockholms stad presenterade i juni 2022, och som författats av forskaren Kristin Wagrell.

Emilia Bjuggren. Skärmbild från Facebook.

Målet med den granskning som Wagrell genomförde var att förstå om och hur antisemitismen utgör ett problem i skolmiljön samt att utifrån resultaten lägga fram förslag på åtgärder. SKMA är en av de organisationer vars kompetens lyfts fram i Wagrells rapport, och som Stockholms stad rekommenderades att samarbeta med.

Syftet med mötet den 8 februari var att diskutera vilka behov SKMA ser och vilken roll kommittén skulle kunna spela i en framtida utbildningssatsning för Stockholms skolor. En av de tydligaste slutsatserna i Wagrells rapport är att lärare ofta saknar djupare kunskaper om antisemitism – inte minst nutida sådan – och att behovet av ökad utbildning i ämnet därför är stort, en bild SKMA delar. I mötet med Bjuggren betonade SKMA vikten av lärarfortbildningar med fokus på samtida former av antisemitism och kommittén erbjöd sig att spela en central roll i den planerade utbildningssatsningen.

Om mötet med SKMA skrev Bjuggren på Facebook: ”SKMA har djup kunskap och erfarenhet av kompetenshöjande insatser för lärare och elever i arbetet mot antisemitism och är en viktig samverkanspart för staden. Det är givande för mig att ta del av deras viktiga arbete och frågan är prioriterad för oss.”