SKMA Nyhetsbrev mars 2023

Den 13 mars delades det årliga Simon Wiesenthal-priset ut i det österrikiska parlamentet, inledningstalare under prisceremonin var det österrikiska nationalrådets talman Wolfgang Sobotka. Priset är instiftat av Österrikes nationella fond för nationalsocialismens offer och ges till personer eller organisationer som främjar utbildning om Förintelsen och/eller motverkar antisemitism.

I år hade totalt hade 263 nomineringar från 33 länder inkommit. SKMA var en av de tio nominerade som gick till final. Finalisterna var nominerade i tre olika kategorier: “Civic Engagement to Combat Antisemitism”, “Civic Engagement to Educate the Public About the Holocaust” och “Civic Engagement to Combat Antisemitism and to Educate the Public About the Holocaust”.

Katharina von Schnurbein, EU-kommissionens koordinator för arbetet mot antisemitism, ledde prisjuryn. Foto Parlamentsdirektion/Thomas Topf

SKMA var nominerade i den tredje kategorin, till årets huvudpris. EU-kommissionens koordinator för arbete mot antisemitism Katharina von Schnurbein ledde prisjuryn, som i sin motivering lyfte fram SKMA:s mångåriga arbete med att sprida kunskap om och motverka antisemitism genom opinionsbildning och utbildning.

Vinnare av årets huvudpris blev den israeliska organisationen Zikaron BaSalon (”Hågkomst i vardagsrummet”) som bjuder in människor till privatpersoners hem för att träffa överlevande från Förintelsen och lyssna till deras vittnesmål. Priset för ”Civic Engagement to Combat Antisemitism” gick till den palestinske professorn Mohammed S. Dajani Daoudi för hans arbete mot antisemitism och för utbildning om Förintelsen, bl.a. genom studieresor till Auschwitz med palestinska universitetsstudenter. Priset för ”Civic Engagement to Educate the Public About the Holocaust” gick till österrikiska Waltraut Barton för hennes arbete med att bevara minnet av de 10 000 österrikiska judar som deporterades till och mördades i Minsk under andra världskriget.

SKMA:s Niclas Blom och Mathan Shastin Ravid i det österrikiska parlamentet.

Detta är andra året i rad som SKMA kommer till finalen i Wien, förra året nominerades kommittén i kategorin ”Civic Engagement to Combat Antisemitism”.