SKMA Nyhetsbrev mars 2023

Efter att i december meddelat att stödet till Hågkomstprojektet, SKMA:s utbildningsprojekt om Förintelsen, antisemitism och rasism, förlängs presenterade regeringen i januari ytterligare stöd till insatser mot antisemitism. Bland annat aviserades att Forum för levande historia tillförs ytterligare medel för sitt pågående uppdrag med kunskapshöjande insatser om antisemitism bland lärare, rektorer och andra aktörer som arbetar med barn och unga.

Paulina Brandberg.
Foto Ninni Andersson, Regeringskansliet

”Skolan har en mycket viktig roll i att förebygga antisemitism. Många barn utsätts för detta samtidigt som lärare ger uttryck för att de saknar kunskapen att hantera antisemitismen. Regeringen vill därför med sitt stöd öka denna kunskap, ge lärarna de verktyg som krävs och få stopp på antisemitismen i skolans korridorer”, sade jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Regeringen utlovade även insatser för att stärka förutsättningarna för judiskt liv i Sverige. I detta syfte, och för att samordna arbetet mot antisemitism, tillsätts en arbetsgrupp med statssekreterare från olika departement som ska ta ett samlat grepp runt dessa frågor.

Inledningsvis ska arbetsgruppen fokusera på judiska församlingars och organisationers säkerhet. ”Det är ytterst statens ansvar att garantera den fysiska säkerheten”, skriver regeringen.