SKMA Nyhetsbrev mars 2023

Den ryske utrikesministern Sergej Lavrov har på nytt förvanskat nazismens och Förintelsens historia för att rättfärdiga angreppskriget mot Ukraina. I ett uttalande den 18 januari, återgivet av Haaretz, påstod han att västmakterna använde Ukraina som ombud med målet att åstadkomma en ”’slutgiltig lösning’ på den ryska frågan” på samma sätt som Nazityskland eftersträvade en ”slutgiltig lösning av judefrågan”.

Sergej Lavrov. Foto CTBTO, Wikimedia Commons

Väst ”för krig mot vårt land med samma målsättning: den ’slutgiltiga lösningen’ på den ryska frågan”, sade Lavrov. ”På samma sätt som Hitler eftersträvade en ’slutgiltig lösning’ på judefrågan så…säger de tydligt att Ryssland måste lida en strategisk förlust”.

Lavrovs uttalande fördömdes av bland annat Yad Vashem, museet och forskningscentret om Förintelsen i Jerusalem: ”Larovs likställande av Hitlers mordiska kampanj för att förinta det judiska folket, kallad den ’slutgiltiga lösningen’, med Ukrainas agerande för att försvara sig mot den ryska invasionen är en fullständig förvanskning av historien och en skymf mot nazismens verkliga offer”.

Den ryska regimen har sedan länge, och återkommande sedan den fullskaliga invasionen inleddes i februari 2022, missbrukat minnet av nazismen och Förintelsen för att rättfärdiga kriget mot Ukraina. President Putin har utmålat den ukrainska regeringen som ”nazister” och hävdat att ett av målen med aggressionen skulle vara att ”avnazifiera” landet.

I maj 2022 anknöt Lavrov till antisemitiska mytbildningar och retorik med påståenden om att Hitler hade ”judiskt blod” och att judar ofta är ”de värsta antisemiterna”.