Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) och Forum för levande historia bjuder in till en digital fortbildning den 1 juni med syfte att stärka lärares och annan skolpersonals kunskap om antisemitism historiskt och i dag, med särskilt fokus på antisemitismens förhållande till rasism.

Hur har negativa bilder av judar sett ut genom historien? Vilken roll har idéer om ”ras” spelat i antisemitiskt tänkande och propaganda historiskt, och vilken roll spelar de idag? Vilka likheter och skillnader finns mellan fördomar och fientlighet mot judar och andra former av gruppfientlighet? I debatten hävdas ibland att antisemitism inte är en form av rasism. Vad avses med sådana påståenden och hur påverkar de förståelsen av antisemitism? Och hur kan du som lärare tänka och agera när diskussioner kring detta uppstår i klassrummet?

Under fortbildningen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om antisemitism. Vi presenterar det digitala utbildningsmaterialet ”Antisemitism – då och nu”, framtaget av SKMA och Forum för levande historia. Du får även möjlighet att diskutera och dela erfarenheter av att bemöta och undervisa om antisemitism.

Fortbildningen vänder sig till verksamma lärare i grundskolans senare årskurser och på gymnasiets yrkes- och högskoleförberedande program, lärare på folkhögskola, skolledning och annan skolpersonal samt verksamma fritidspedagoger och andra som möter elever i sin yrkesutövning.

Fortbildningen är kostnadsfri och hålls via Zoom.

Klicka här för mer info, program och anmälan