SKMA Nyhetsbrev mars 2023

Förintelsens minnesdag den 27 januari uppmärksammades i år med uppemot 200 arrangemang – minnesceremonier, utställningar, film och föredrag – över hela landet, rapporterar Forum för levande historia.

Annie Lööf.

I Stockholm arrangerade Judiska församlingen och Föreningen Förintelsens överlevande (FFÖ) i samarbete med SKMA, Judiska museet och Folkets hus och parker en minnesceremoni i Stora synagogan. Ceremonin inleddes med ljuständning till minne av offren för Förintelsen och följdes av tal av bland andra Lena Posner Körösi, dåvarande ordförande i Judiska församlingen i Stockholm, Ruth Berlinger, överlevande, Willy Silberstein, representant för andra generationen och ordförande för SKMA, och Annie Lööf, som höll sitt sista offentliga tal som partiledare för Centern.

Willy Silberstein betonade vikten av att i alla sammanhang våga säga emot när antisemitiska och rasistiska uppfattningar luftas i det svenska samhället. De som ”talar om återvandringståg eller att judar inte kan vara svenskar” ska känna att de är i minoritet, underströk han.

Ett liknande budskap framförde Annie Lööf. Hatet kommer från flera håll, men oavsett var det kommer ifrån måste vi säga ifrån, sade hon. ”Vi måste stå upp. För anständighet och humanism. För människovärdet och mänskliga rättigheter. Vi måste orka markera, varje gång.”

I samband med minnesceremonin delade FFÖ ut 2022 års 27-januaripris till Christer Mattsson, forskare och föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet. Musik framfördes av Julia Fischler, Filippa Blomstrand och Elias Wirkkala Westlund. Kvällen avslutades med kaddish-bönen som lästes av rabbin Ute Steyer.