Skärmavbild från Expo.se

Den 19 januari avslöjade Expo att Lena Rosén, vänsterpartistisk lokalpolitiker i Ronneby, som 2021 bjöd in den ökände antisemiten och förintelseförnekaren Jüri Lina att föreläsa i kommunens lokaler, fortfarande försvarar inbjudan och på nytt tillåtits representera partiet i kommunfullmäktige. I en kommentar påpekade SKMA att agerandet reser frågor om förhållningssättet till antisemitism inom Vänsterpartiet i Ronneby och Blekinge, något som också borde oroa V på riksplanet.

I en skriftlig kommentar till Expo skriver Vänsterpartiets partisekreterare Aron Etzler att Lena Rosén nu uteslutit ur partiet, med motiveringen att man ”som vänsterpartist måste hålla en glasklar linje mot antisemitism”. Som förklaring till att uteslutningen inte skett tidigare anger Etzler att Rosén 2021 ”själv tog konsekvenserna och avgick”. ”Efter valet kom hon tillbaka och när det kom nya turer i detta blev det tydligt att hon inte tog saken på tillräckligt allvar. Då kan man inte vara medlem i Vänsterpartiet”, skriver Etzler till Expo.

Redan 2021 efterfrågade SKMA en tydligare markering från V på riksplanet och en uteslutning av Rosén. Att så nu skett är välkommet.

SKMA

Läs mer:

Återigen stora brister i kunskap om antisemitism (30/8 2021)

Kritiserad V-politiker som bjöd in antisemit lämnar sina uppdrag, men utesluts inte ur partiet (7/9 2021)

Ronneby: V-politiker som bjöd in antisemit lämnar sina uppdrag (31/8 2021)

Oklar hållning till antisemitism i V i Ronneby (23/1 2023)