Vänsterpartistisk lokalpolitiker i Ronneby som bjöd in antisemit och förintelseförnekare ångrar ingenting, men tillåts på nytt representera partiet i kommunfullmäktige. Agerandet borde oroa V på riksplanet.

I augusti 2021 uppmärksammade Blekinge Läns Tidning (BLT) i samarbete med Expo att den ökände antisemiten, förintelseförnekaren och konspirationsteoretikern Jüri Lina föreläst i Ronneby kommuns lokaler. Arrangörer var den lokala föreningen Livskraft – förening för kropp och själ.

I en inbjudan som publicerades på Livskrafts Facebooksida den 9 augusti 2021 kunde man läsa att föreläsningen, som rubricerats ”Hotet mot mänskligheten”, skulle handla om att vi står inför ett ”globalistiskt tyranni” som påstods ha börjat med ”den simulerade pandemin” och påskyndats av ”valfusket” i USA – ett totalitärt system, ”frimurarglobalisternas nya världsordning”. År 2025, fortsatte det, kommer ”skadliga vaccin” ha lett till att alla mänskliga rättigheter avskaffats då alla människor vid det laget kommer vara ”chippade” och ”under maktelitens totala kontroll”.

Bland ”maktelitens” medlemmar nämndes bland andra den amerikansk-judiske finansmannen och filantropen George Soros. Åhörarna utlovades även information om hur ”storkapitalet” redan i början av 1900-talet publicerat sina avsikter att ”utrota ett stort antal människor” på sin väg till ”världsherravälde”. Ofta framför Lina sina antisemitiska konspirationsteorier med just den sortens kodord som förekom på föreningen Livskrafts Facebooksida – ”globalister”, ”makteliten”, ”storkapitalet”, osv.

I ett blogginlägg påpekade SKMA att den sorts retorik och de kodord som fanns i beskrivningen av föreläsningen i den inbjudan som Livskraft publicerat är typiska för Lina och de budskap han sprider. I en intervju med BLT försvarade dock Lena Rosén, styrelseledamot i Livskraft och lokal vänsterpartistisk politiker, beslutet att bjuda in Lina att tala. ”Vi har tagit in honom för att vi är nyfikna på vad en sådan person har att säga”, förklarade hon. Rosén tycktes inte se några problem med att erbjuda Lina en plattform eller att han tidigare bl.a. förnekat Förintelsen. Tvärtom framställde hon arrangemanget som mycket lyckat och beskrev Lina som en ”väldigt insatt” och ”djuplodande” ”forskare” som ”verkligen tar reda på saker och ting”.

Roséns uttalanden kritiserades av Judiska centralrådet, som uppmanade Vänsterpartiet att tydligt ta avstånd från hennes agerande och ståndpunkter. I ett svar, återgivet av Judiska församlingen i Stockholm, förklarade Vänsterpartiet att Roséns val av en ökänd antisemit och förespråkare av konspirationsteorier som föreläsare är ”oacceptabelt och oförsvarbart”. I BLT 6/9 meddelade Emma Hilborn, distriktsordförande för Vänsterpartiet, att Rosén valt att lämna alla sina politiska uppdrag. Hilborn poängterade att Vänsterpartiet är ett antirasistiskt parti – ”det är en stor grundstolpe för oss – och det är det för Lena också. Men det finns ändå gränser som vi anser att man inte kan passera och en av de gränserna är att man bjuder in en antisemitisk föreläsare.”

I en kommentar välkomnade SKMA Vänsterpartiets markering, men tillade att det hade varit en ännu bättre och tydligare reaktion på det inträffade om partiet inte nöjt sig med att Rosén lämnade sina uppdrag utan även uteslutit henne ur partiet.

Rosén tillbaka i kommunfullmäktige för V i Ronneby

Skärmavbild från Expo.se

Den 19 januari i år avslöjade Expo att Rosén efter valet i höstas återigen representerar Vänsterpartiet i Ronneby. I en intervju med Expo beskriver nu ovan nämnda distriksordförande för Vänsterpartiet, Emma Hillborn, inbjudan av Lina som ”ett misstag” och hänvisar till att partiföreningen i Ronneby försäkrat att det inte kommer upprepas. Till Expo säger Hillborn att en utslutning av Rosén aldrig efterfrågats på riksnivå.

Att Vänsterpartiet återigen tillåter Rosén att representera partiet i kommunfullmäktige är både förvånande och beklagligt. En sak vore om det fanns tydliga tecken på att Rosén förstått allvaret i och ångrade sitt agerande, men så förefaller inte vara fallet. Av intervjun med Expo att döma tycks Rosén fortfarande inte förstå varför det är fel att bjuda in antisemiter och förintelseförnekare. Hon vägrar fortfarande ta avstånd från föreläsningen och säger att det är ”bra” att Lina bjöds in. Med andra ord tycks inte Rosén själv se inbjudan av Lina som ett ”misstag”.

Till Expo säger Rosén nu att hon ”inte uppfattade någon antisemitism i anslutning till föreläsningen”, detta trots det antisemitiska signalspråk som användes i inbjudan till föreläsningen (som SKMA skrev om 2021), ett budskap som också ska läsas mot bakgrund av Linas långvariga antisemitiska och högerextrema aktivism.

Agerandet reser frågor om förhållningssättet till antisemitism inom Vänsterpartiet i Ronneby och Blekinge, något som borde oroa även V på riksplanet.

SKMA

Läs också: Ronneby: V-politiker som bjöd in antisemit lämnar sina uppdrag, i SKMA:s nyhetsbrev oktober 2021.