Den 12 december presenterade regeringen en satsning på kunskapsfrämjande åtgärder mot antisemitism och för levandegörande av minnet av Förintelsen.

När det gäller åtgärder mot antisemitism meddelade kulturminister Paris Liljestrand och jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg bland annat att sex miljoner kronor avsätts för att genomföra utbildningsinsatser och studieresor till Förintelsens minnesplatser under 2023. Ett viktigt syfte med satsningen sades vara att öka kunskapen bland lärare och ungdomar om historiska och samtida former av antisemitism.

Vidare ges Forum för levande historia fortsatt finansiering för kunskapshöjande insatser om antisemitism och andra former av rasism.
Regeringen meddelade därtill att det inom ramen för den översyn av strafflagstiftningen som tidigare aviserats kommer att ingå ett uppdrag i utredningen om att lämna förslag på hur hatbrott ska kunna straffas hårdare.

Regeringens besked innebär att SKMA:s Hågkomstprojekt kommer att fortsätta.

”Det är ett mycket välkommet besked,” säger SKMA:s ordförande Willy Silberstein. ”Att regeringen nu väljer att fortsätta stödja denna utbildningssatsning har stor betydelse. Sedan 2014 har SKMA kunnat utbilda långt över tusen lärare och elever om Förintelsen, antisemitism och rasism. Det gör Hågkomstprojektet till ett viktigt verktyg för att motverka fördomar och hat mot judar och andra grupper.”

Regeringens besked följde på en debatt som initierades av en intervju med Willy Silberstein i Dagens ETC 2/12 där han uttryckte oro och förvåning över att regeringen inte beslutat att förlänga Hågkomstprojektet. I en intervju i DN 3/12 lovade Parisa Liljestrand att regeringen inom kort skulle redovisa ett paket med åtgärder som rör arbetet mot antisemitism och att SKMA skulle komma att få fortsatt stöd.

SKMA