SKMA Nyhetsbrev december 2022

SKMA:s hågkomstprojekt har pågått sedan 2014. Deltagare vittnar om dess stora inverkan på kunskap och förståelse hos både elever och lärare.

Den senaste förlängningen av Hågkomstprojektet, ett regeringsuppdrag som förnyats sedan 2014, avslutas i december 2022. I början av december var två grupper från Arvika och Jönköping på plats i Polen för att genomföra den andra delen av utbildningen – studieresan till Polen. Förberedelserna har skett på hemmaplan genom seminarier om antisemitism och Förintelsens historia. Eleverna har lyssnat till vittnesmål från Eternal Echoes och diskuterat kring olika relevanta frågor.

När de återvänt hem väntar omfattande redovisningar för skolkamrater och vårdnadshavare. Utställningar, intervjuer i lokalpressen och presentationer ger många fler än de deltagande eleverna kunskap om antisemitismens historia och uttryck, Nazitysklands förtryck av olika grupper som inte var önskvärda i det Tredje riket, och inte minst om Förintelsen.

Totalt har långt mer än tusen elever och lärare från skolor över hela landet deltagit i SKMA:s utbildningar inom Hågkomstprojektet. Regeringen har utlovat nya satsningar på projektet.

SKMA har mött så många engagerade lärare och elever som lyft fram hur mycket dessa utbildningar betytt för dem. Skolpersonal vittnar om hur elever utvecklar ytterligare en nivå av kunskap och hur värdefull interaktionen med andra ungdomar och vuxna är i mötet med deltagarna från andra skolor.

Vi bad några lärare själva berätta.

Josefina Hultqvist Garcia, legitimerad lärare, Mälarhöjdens skola

Josefina Hultqvist Garcia. Foto privat

Framför allt påverkar det mig positivt att se att det finns så många fler än jag som är engagerade i dessa frågor, ibland känns det ensamt. Att få delta tillsammans med engagerade ledare och lärare i SKMA:s utbildningar ger mitt engagemang syre.

Jag tar med mig vikten av att låta elever reflektera individuellt och inte bara i grupp men också en bekräftelse på hur viktigt det är att försöka få fler elever att delta vid olika hågkomstresor utifrån ett pedagogiskt upplägg och inte bara ett studiebesök.

Jag märker att mina elever känner sig stolta och speciella, att just de fick följa med och ta del av all den kunskap som resan erbjuder. De visar en fördjupad kunskap om Förintelsen, en kunskap de gärna delger sina skolkamrater och de verkar mer tacksamma över sin vardag.

De pratar ofta om resan och frågar även om detaljer som inte föll på plats då men som de bearbetar under tiden. Många ”jaha, så det var så det hängde ihop” har hörts.

Salamaah Mahmood, legitimerad lärare, Kista grundskola

Salamaah Mahmood. Foto privat

Jag har nu deltagit på flera av SKMA:s hågkomstresor och jag får nya insikter varje gång. Min undervisning i ämnet historia har de facto förändrats genom att jag har kunnat koppla de historiska händelserna till de personliga berättelserna som jag tar del av. De personliga berättelserna gör också att historien blir mer verklig och levande för eleverna.

Att koppla fakta med personliga berättelser med egentagna bilder på dessa historiska platser samt läsa upp vittnesmål förändrar inte bara undervisningen, det förändrar människan oavsett om man är lärare eller elev.

Elevernas nya och fördjupade kunskaper bildar ringar på vattnet. Jag hör hur de berättar för sina kamrater om allt det de har fått se, uppleva, höra samt deras tankar och känslor kring besöken i Auschwitz och Birkenau. Deras berättelser förs vidare, det stannar inte bara hos klasskompisarna.

Det är också genom kunskap och elevernas personliga berättelser som kampen mot rasism, antisemitism, afrofobi, islamofobi, antiziganism och alla former av diskriminering fortsätter. Eleverna har berörts djupt men också funnit en styrka i kampen mot de orättvisor som fortfarande finns i samhället idag. Det ger mig som lärare och medmänniska hopp om en bättre framtid.

Fredrik Boström, rektor, Rålambshovsskolan

Fredrik Boström. Foto privat

Att medföljande elever och lärare får en stark upplevelse som de bär med sig länge är en viktig del i sig, men hela skolan påverkas. Det genom att det pratas om utbildningen och visas på olika sätt i verksamheten.

För oss på Rålambshovsskolan är det viktigt att ständigt påminnas och hålla berättelserna från överlevarna vid liv och vad är då inte viktigare än att kunna se platserna där berättelserna faktiskt utspelar sig.

Lena Jersenius och Niclas Blom