SKMA Nyhetsbrev december 2022

EU:s byrå för grundläggande rättigheter, FRA, har publicerat en rapport om utvecklingen och datainsamlingen gällande antisemitiska incidenter och hatbrott i EU:s medlemsländer samt i kandidatländerna Albanien, Nordmakedonien och Serbien. I rapporten Overview of Antisemitic incidents recorded in the European Union 2011–2021 (2022) framhålls att antisemitisk hets på nätet ökat under coronapandemin och Rysslands anfallskrig mot Ukraina, men också att omfattningen av dessa yttringar inte återspeglas i den officiella hatbrottsstatistiken.

Liksom tidigare riktar FRA kritik mot att de flesta medlemsländerna inte för statistik över antisemitiska incidenter på ett systematiskt sätt, att såväl definitioner och klassificeringar av antisemitiska incidenter som metoder för att samla in data om incidenter skiljer sig åt mellan länder, och att länder som Ungern och Portugal helt saknar officiell statistik. Detta hindrar jämförelser mellan länder och gör att bilden av den faktiska utvecklingen i olika länder blir oklar, vilket i sin tur försvårar arbetet mot antisemitism, skriver FRA.

I rapporten fastslås vidare att endast 14 länder, däribland Sverige, av de totalt 27 medlemsländerna hittills har antagit nationella strategier och handlingsplaner för att motverka antisemitism, medan 8 länder håller på att utveckla sådana planer.

Bristerna i datainsamlingen bidrar till att antisemitismens omfattning och verkningar i EU undervärderas, skriver FRA. De flesta antisemitiska incidenter anmäls inte till polisen eller andra myndigheter. Även i länder med ett relativt högt antal anmälda incidenter och hatbrott finns en betydande underrapportering.

FRA hänvisar även till sin undersökning av judars erfarenheter och upplevelser av diskriminering och hatbrott i EU från 2018 som pekade på att i snitt 79 procent av de respondenter som uppgav att de utsatts för antisemitiska trakasserier under den senaste femårsperioden inte anmält den allvarligaste av dessa incidenter till polisen eller någon annan organisation. I Sverige var motsvarande siffra 81 procent.

”Antisemitism är fortsatt ett allvarligt problem i våra samhällen. Coronapandemin och Rysslands krig mot Ukraina har bidragit till att underblåsa hatet”, sade FRA:s chef Michael O’Flaherty. Det är hög tid för EU-länderna att öka ansträngningarna för att få utsatta att anmäla incidenter och förbättra sin rapportering om hatbrott så att vi på ett mer effektivt sätt kan bekämpa hat och fördomar mot judar, tillade han.