SKMA Nyhetsbrev december 2022

En attitydundersökning gjord i samband med mellanårsvalet i USA i november visade att en stor majoritet amerikanska judar känner oro för antisemitism och att många ser Donald Trump och MAGA-rörelsen som ett hot mot judar.

Donald Trump. Foto Gage Skidmore, Wikimedia commons

Enligt studien, som utfördes av undersökningsföretaget GBAO på uppdrag av organisationen J-Street, uppgav 85 procent av de amerikansk-judiska väljarna att de var ”mycket oroade” över antisemitismen i USA. 76 procent svarade att de såg Donald Trump, som på nytt kandiderar i presidentvalet 2024, och hans allierade inom det republikanska partiet som i olika grad ansvariga för en ökad antisemitism i landet.

På motsvarade sätt svarade 76 procent att de uppfattade Trump och hans republikanska anhängare som ansvariga för en förstärkt högerextremism (”white supremacy”). 74 procent uppgav att de såg Trump och MAGA-rörelsen (”Make America Great Again”) som ett hot mot judar i USA.

Resultaten pekar på att tre av fyra judiska väljare röstade på kandidater för det demokratiska partiet i mellanårsvalet. Av dessa uppgav 55 procent omsorg om demokratin som den viktigaste valfrågan.