SKMA Nyhetsbrev december 2022

Förintelsen och de danska judarnas flykt till Sverige 1943 uppmärksammas i en utställning på Dunkers kulturhus i Helsingborg.

Det var mörkt. Det var kallt. Det var blåsigt. Tyska fartyg patrullerade Öresund. Det var oktobernatt 1943 då Daisy Balkin Rungs far i sin finaste kostym, tillsammans med föräldrar och syskon, flydde Danmark i en fiskebåt över sundet.

Dunkers kulturhus i Helsingborg arrangerade den 10 november en mycket välbesökt programkväll tillsammans med Helsingborgs museum och Forum för levande historia. Fokus för kvällen låg på hösten 1943 och de drygt 7 000 danska judarnas flykt till Sverige.

Daisy Balkin Rung berättade om flykten som räddade hennes familj. Till vänster Thomas Lunderquist som modererade programkvällen. Foto Martin Schibli, Dunkers kulturhus

Historikern Pontus Rudberg beskrev hur hjälpaktionen över sundet organiserades och journalisten Daisy Balkin Rung berättade om flykten som räddade hennes familj undan deportation till koncentrationsläger. Gideon Beil, från Nordvästra Skånes judiska församling, gav en inblick i det judiska livet historia i Helsingborg. Moderator var journalisten Thomas Lunderquist.

Danmark ockuperades av Nazityskland i april 1940. Landet behöll genom den så kallade samarbetspolitiken ett inre självstyre och den danska regeringen vägrade att särbehandla de judiska medborgarna. Under sommaren 1943 hårdnade dock klimatet i takt med att motståndet mot nazisterna vuxit. De tyska ockupanterna införde undantagstillstånd, den danska regeringen avgick och en stor arresteringsaktion mot judar planerades till början av oktober. Ledande tyskar i Köpenhamn läckte planerna och informationen spreds. Bland annat genom att överrabbin Marcus Melchior vid morgonbön i Köpenhamns synagoga inför Rosh hashana, det judiska nyåret, uppmanade alla att hålla sig hemifrån och söka skydd så fort som möjligt.

Nästan alla danska judar lyckades fly. Många tog sig till Sverige över Öresund med hjälp av danska och svenska fiskare. Sveriges mottagande räddade tusentals danska judar undan nazisternas förföljelser och innebar i praktiken en total förändring av den svenska restriktiva politiken. Många danska polismän vägrade hjälpa till att arrestera de judar som fanns kvar i Danmark, men närmare 500 personer deporterades till koncentrationslägret Theresienstadt. De flesta överlevde och återvände till Danmark efter krigsslutet.

Programkvällen inleddes med en visning av utställningen ”Vi får aldrig glömma – flykten från döden och vägen till frihet. Minne och samtid.” Värdar var utställningens kurator Martin Schibli och Therese Kruse, Helsingborgs museum.

Utställningen består av fem olika delar vars skiftande perspektiv ska inbjuda till reflektion över minne, historia och nutid. Teckningar av Ernst Kaufmann: ett trettiotal originalteckningar där Kaufmann beskriver livet i Theresienstadt, dess omgivningar och den tortyr som förekom. Minnet av Förintelsen: intervjuer med andra generationens överlevande som beskriver hur minnet av Förintelsen lever kvar i generationer, samtidigt som man är en del av det svenska samhället.

Utställningen på Dunkers kulturhus. Foto Martin Schibli, Dunkers kulturhus

Flyktingmottagandet 1943 – 45: foton från mottagandet i samband med flykten över Öresund och det senare mottagandet av överlevande från koncentrationslägren. Flyktingmottagandet från Ukraina våren 2022: fotografier av Anna Bank, som påminner om bilderna från 1940-talet. Väggmålning av konstnärinnan Alisa Yoffe: väggmålningen benämns som en kommentar till situationen i Ukraina och Ryssland. Yoffe har under lång tid i sitt konstnärskap med kritiska ögon fångat Vladimir Putins Ryssland.

Utställningen visas på Dunkers kulturhus fram till den 29 januari 2023 och är ett samarbete med Helsingborgs museum. Samtalet den 10 november finns tillgängligt på Youtube.

Agneta Berliner

Styrelseledamot i SKMA