Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har beslutat att ELSA-priset 2022 ska tilldelas konstnären Simon Ferner. Motiveringen lyder:

2022 års ELSA-pris tilldelas konstnären Simon Ferner för hans betydelsefulla insatser för att synliggöra och motverka rasism, antisemitism och högerextremism i det svenska samhället. Med Instagramkontot Arkiv S och genom sitt sätt att knyta ihop konst och hågkomst i personliga berättelser påminner han inte minst om det rasistiska våldet och dess offer. Projekten belyser delar av historien som annars riskerar att falla i glömska och gör det på ett sätt som väcker engagemang, inte minst bland unga.

Pristagaren

Simon Ferner

Simon Ferner, född 1986, studerar på Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Simon kommer ursprungligen från Dalarna och det var där han först började intressera sig för att synliggöra de personliga berättelser där människor utsatts för rasism, våld och övergrepp som sedan ofta har fallit i glömska. För att uppmärksamma dessa berättelser grundade Simon projektet Arkiv S där han genom granskning av olika arkiv samlar och kartlägger rasistiskt våld i Sverige med fokus på 1990-talet. Simon arbetar även med konstprojekt i form av installationer, foton och filmer som minnesmonument och konstverk. Simons engagemang för att synliggöra människor och deras berättelser med hjälp av konsten har vuxit sig allt starkare genom alla de levnadsöden han möter i sina projekt.

ELSA-priset

ELSA-priset på 20 000 kr kommer att delas ut i Stockholms Stora Synagoga den 9 november i samband med minnesceremonin för Novemberpogromen 1938 (”Kristallnatten”). ELSA-priset är en årlig utmärkelse som delas ut av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) till företrädesvis unga som via sociala medier eller på annat sätt motverkar antisemitism och andra typer av fördomar. Läs mer om ELSA-priset.

Kontakt

Kontakta oss gärna om ni vill intervjua pristagaren: info@skma.se och 08-6676090.

Se pressmeddelande