SKMA Nyhetsbrev oktober 2022

I samverkan med SKMA gör Malmö stad en egen satsning på hågkomstutbildningar. Under hösten genomfördes en utbildning för skolledare. 

De senaste åren har Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) satsat på att utbilda elever och lärare i Malmö om Förintelsen, antisemitism och rasism. Hundratals elever och lärare från många olika skolor har varit med i det regeringsstödda hågkomstprojektet, ännu fler har deltagit i seminarier och fortbildningar med forskare och experter på dessa områden.

Nu går Malmö stad vidare med en egen satsning som innebär att staden själv kommer att bekosta och samordna hågkomstutbildningarna för elever och lärare. SKMA:s pedagoger kommer även i fortsättningen att genomföra större delen av programmet i Polen, men inte i lika hög grad vara delaktiga i förberedelser och efterarbete på plats i Malmö. Detta arbete kommer lärare som deltagit i SKMA:s omfattande fortbildningar själva ta hand om.

Som ett led i Malmö stads satsning genomfördes i början av hösten en utbildning för tjugofyra skolledare från olika förvaltningar i staden. Utbildningen startade med ett tvådagarsseminarium i månadsskiftet augusti-september. Till seminariet inbjöds även samtliga lärare i Malmö och Simrishamn som deltagit i hågkomstprojektet.

Karin Kvist Geverts förläste om Förintelsen. Foto Lena Jersenius

Föreläsningarna fokuserade på fördjupande kunskap kring framför allt antisemitism och Förintelsen. Föreläsare var idéhistorikern Henrik Bachner och historikern Karin Kvist Geverts. Joanna Rubin Dranger, illustratör, författare och affilierad professor vid Konstfack, föreläste om den visuella reproduktionen av antisemitiska och rasistiska stereotyper. Dagarna avslutades med ett samtal mellan SKMA:s tidigare ordförande Svante Weyler och journalisten och författaren Maciej Zaremba kring Zarembas bok ”Huset med de två tornen”. Under seminariet presenterades även SKMA:s studiematerial, bland annat ”Antisemitism – då och nu” som tagits fram tillsammans med Forum för levande historia.

Ungefär en vecka senare var det dags för en studieresa till Polen. Under cirka fem dagar följde deltagarna den judiska befolkningens liv i Kazimierz i Krakow, tog del av information och bilder kring den nazistiska ockupationen av staden, fick veta hur inrättandet av gettot gick till och hur människorna levde – och dog – i gettot.

Utanför Gamla synagogan i Kazimierz, Krakow. Foto Agneta Berliner

Därefter besöktes i Oswiecim, där gruppen tillsammans med Auschwitzmuseets guider besökte utställningarna i huvudlägret Auschwitz I och vandrade i det enorma område som utgjorde koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau eller Auschwitz II. Studieresan avslutades med ett besök på den judiska begravningsplatsen i Jordanow och vid SD-skolan i Rabka-Zdroj, två mindre platser som är exempel på det fullständiga förintandet av judiskt liv och kultur som nazisterna ville genomföra.

Som en röd tråd genom SKMA:s elevutbildning kring Förintelsen får deltagarna följa olika personer som levde i Krakow och Rabka före andra världskriget. På olika platser läses och berättas delar av deras vittnesmål. Även skolledarna fick ta del av dessa skildringar av hur livet var före Förintelsen, under gettotiden och vidare under kriget.

Begravningsplatsen vid Remuhsynagogan i Kazimierz, Krakow.
Foto Lena Jersenius

Rektorsutbildningen kommer att avslutas med ett tvådagarsseminarium i Malmö kring framför allt samtida antisemitism i början av 2023.

Lena Jersenius

Projektledare, Hågkomstprojektet, SKMA.