SKMA Nyhetsbrev oktober 2022

Flera länder, däribland Sverige, riktade i augusti kritik mot Miloon Kothari, en av tre medlemmar i den undersökningskommission om människorättsbrott i Israel och de palestinska områdena som inrättats av FN:s råd för mänskliga rättigheter, för antisemitiskt färgade uttalanden. Det var i en intervju med sajten Mondoweiss som Kothari hänvisade till den kritik som riktats mot kommissionen och hävdade att denna artikulerades i sociala medier som ”till stor del kontrolleras” av ”den judiska lobbyn”.

”Upprörande att en av @UN_HRC utsedd expert på mänskliga rättigheter i Israel, Västbanken och Gaza ger uttryck för antisemitiska troper”, skrev Deborah Lipstadt, USA:s särskilda sändebud för övervakning och bekämpande av antisemitism. Sverige står för nolltolerans mot antisemitism och beklagar de uttalanden som nyligen gjorts av Miloon Kothari, skrev Sveriges ständiga representation i Geneve. Kothari bad senare om ursäkt för sina uttalanden.