SKMA Nyhetsbrev oktober 2022

I juni meddelade åklagare i Malmö att imamen Basem Mahmoud åtalas för hets mot folkgrupp efter att under en predikan bland annat kallat judar för ”apornas och svinens avkomma”. Uttalandet gjordes under en predikan i en sk. källarmoské i Malmö i oktober 2020. I predikan, som även lades ut på Youtube, sade Mahmoud: ”Alla hör och ser just det som Väst tar sig för, vad deras herrar judarna, apors och svins avkomlingar, fiender till islam och muslimerna, dikterar för dem.”

Religionsvetaren Simon Sorgenfrei, som av åklagaren kallats in som sakkunnig, påpekar i ett utlåtande, återgivet i Sydsvenskan, att imamen anspelar på en Koranvers för att ge kraft åt fördömandet av dem denne anser vara islams fiender, och att påståendena är del av ett större antisemitiskt konspirationsnarrativ.

Enligt Expressen/KvP, som 2020 uppmärksammande Mahmouds antisemitiska anförande, har denne under lång tid spridit antisemitiska budskap, bland annat påståenden om att ”västvärlden styrs av judar” och att muslimer som samverkar med judar är ”förrädare”.