SKMA Nyhetsbrev oktober 2022

I valet i Italien i september fick Italiens bröder, ett högerradikalt parti med rötter i fascismen, stora framgångar och ser i skrivande stund ut att kunna bilda regering tillsammans med andra högernationalistiska och populistiska partier. Giorgia Meloni, ledare för Italiens bröder och trolig ny premiärminister, företräder i en rad frågor ståndpunkter och synsätt som ansluter till det fascistiska arvet men även känns igen från samtida högernationalistiska rörelser. I det politiska budskapet ingår även konspirationsteorier, ibland med antisemitiska undertoner.

Så här sammanfattade Ruth Ben-Ghiat, historiker och ledande expert på italiensk fascism, Melonis högerradikala utblick och retorik i en artikel på nyhetssajten MSNBC 27/9 2022:

Meloni är motståndare till ”genusideologi”, ”HBTQ-lobbyn” och samkönade partnerskap som [hon menar] ”skadar den naturliga familjen”. Hon anser att icke-vit invandring hotar den italienska identiteten – och hennes version av teorin om Det stora folkutbytet (Great Replacement theory), som hon kallar ”etniskt utbyte”, är av det mer extrema slaget. Hon hävdar att högerns favoritfiender, som George Soros och Europeiska unionen, ligger bakom en konspiration med syftet att påtvinga Europa massinvandring och förstöra den vita kristna civilisationen. ”Jag tror att det finns en avsiktlig plan för att utplåna allt som identifierar oss: kulturen, nationen och familjen är under attack”, sade hon i februari 2019.

Konspiratoriska resonemang och ordval som fungerar som antisemitiska hundvisslingar återkommer i tal och skrifter. Det handlar framför allt om påståenden om internationella ”finansspekulanter” som söker underminera nationella identiteter, familjen och kristendomen, och förvandla människor till ”slavar” åt en ”rotlös” global elit.

Giorgia Meloni. Foto Wikimedia Commons

I sin självbiografi Io sono Giorgia (Jag är Giorgia, 2021) varnade Meloni till exempel för ”politisk korrekthet” och hävdade att detta är ”det evangelium som en statslös och rotlös elit vill påtvinga oss”. I ett tal i det italienska parlamentet 2018 påstod hon att ”finansspekulanter” genom migration vill beröva nationer och folk deras identitet, och tillade: ”Därför att utan rötter är du en slav, och när du är en slav tjänar du Soros intressen.” I en postningFacebook 2019, som upprepade påståendena om att Soros genom invandring vill förstöra Europas nationalstater, använde Meloni epitetet ”ockrare” för att karaktärisera den judisk-amerikanske finansmannen och filantropen.

I likhet med flera andra högernationalistiska politiker som använder liknande fiendebilder och retorik säger sig Meloni ta avstånd från antisemitism och ”stödja” Israel. Detta är något hennes apologeter på högerkanten gärna tar fasta på. Att proklamationer av detta slag saknar relevans för hur hennes högerradikala och konspiratoriska budskap ska förstås spelar för dessa grupper mindre roll. På samma sätt bortses från att Meloni när det passat hennes agenda även uttryckt sig uppskattande om Syriens diktator Assad, den iranska regimen och libanesiska Hizbollah.

SKMA