SKMA Nyhetsbrev oktober 2022

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har beslutat inleda tillsyn mot Täby och Danderyds kommun med anledning av att grundskolor underlåtit att rapportera anmälningar om antisemitiska trakasserier.

I augusti rapporterade DN att två judiska elever, en 12-årig pojke i Täby och en jämnårig pojke i Danderyd, under lång tid utsatts för upprepade antisemitiska trakasserier av andra elever under skoltid. Enligt anmälningar ska båda ha kallats ”judejävel” och mötts av Hitlerhälsningar. Eleven i Täbyskolan uppges bland annat ha fått nazistisk propaganda skickad till sin skoldator och eleven i Danderyd ska ha mötts av elever som skanderade ”gasa juden”.

Enligt DN informerade elevernas föräldrar löpande lärare och skolledningar om vad deras söner utsattes för. I bägge fallen svarade skolorna att de såg allvarligt på det som inträffat och arbetade mot alla former av kränkningar, men enligt föräldrarna agerade inte skolorna och trakasserierna fortsatte.

I ett svar från skolledningen i Täbyskolan, som DN tagit del av, hävdades att den utsatte eleven ”själv bär ett ansvar för det som händer” då denna kallat andra elever ”nazister”. Vidare påstods att de ord och handlingar som riktats mot den judiske eleven skulle ses mot bakgrund av att det ”råder en rå jargong” på skolan och att de kunde förstås som en sorts ”otillåtna skämt”.

Antisemitiskt klotter. (Bilden har inget samband med skolorna som nämns i artikeln.) Foto Expo

Då trakasserierna inte upphörde vände sig pappan till skolans huvudman, Täby kommun. Skolan har enligt skollagen skyldighet att rapportera alla kränkningar dit för att kommunen skyndsamt ska kunna utreda vad som hänt. Då upptäcktes att inte en enda av familjens många anmälningar gått vidare till huvudmannen.

I våras anmälde föräldrarna till de båda eleverna sina respektive skolor till Barn- och elevombudsmannen, BEO, som överlämnade ärendena till DO. DO har nu beslutat att inleda tillsyn i de båda ärendena.

Båda skolorna har i efterhand uppgivit att eleverna utsatts för antijudiska kränkningar, men hävdat att de vidtagit åtgärder för att motverka detta. Efter att han larmade huvudmannen har pappan till eleven i Täby anmält att hans son utsatts för ytterligare sex händelser med antisemitiska inslag, skriver DN.

I Täby har delar av skolledningen bytts ut under våren. Den nya ledningen polisanmälde de senaste trakasserierna som hatbrott, men förundersökningen lades ner. I ett mejl till DN skriver utbildningschefen i Täby att man efter en internutredning ”identifierat ett behov av fortbildning av personalen för att motverka all form av antisemitism”. Skolledningen i Danderyd har i ett svar till DO skrivit att skolan fortlöpande arbetar med att bli bättre på att upptäcka och förebygga trakasserier.