Flera av partiet Nyans kandidater till höstens val har spridit konspirationsteorier och hat mot judar och shiamuslimer. Det visar en granskning som Sydsvenskan publicerade den 11 augusti. Nyans partiledning har tagit avstånd från vissa av företrädarna, men inställningen till det budskap de förmedlat är oklar.

Nyans startades 2019 av Mikail Yüksel, som 2018 uteslutits från Centerpartiet på grund av samröre med den turkiska högerextrema rörelsen Grå vargarna. DN beskriver Nyans som ”ett identitetspolitiskt parti som säger sig vilja värna muslimers och andra minoriteters intressen”. Partiet beskriver sig som antirasistiskt.

Nyans driver just nu en valkampanj för att bli invalda i riksdagen, Region Skåne och flera skånska kommuner. Sydsvenskan skriver att partiet hoppas få 25 000 röster i Malmö, vilket skulle ge en dem plats i riksdagen.

Sydsvenskan har tillsammans med Helsingborgs Dagblad (HD) granskat vad de 25 personer från Skåne som Nyans har anmält som kandidater till höstens val skrivit på Facebook. Av granskningen framkommer, enligt tidningen, att åtminstone fem Nyans-politiker, var femte valbar kandidat i Skåne, vid upprepade tillfällen spridit konspirationsteorier och hat mot judar och shiamuslimer. Flera av dessa ska även delat konspiratoriskt material som sprids av högerextrema amerikanska kanaler. Några av postningarna skedde innan personerna engagerade sig i Nyans. Även partikandidater från andra delar av landet ”sprider grovt antisemitiska konspirationsteorier”, skriver Sydsvenskan.

Zaher Hamid, en av Nyans toppkandidater i Helsingborg, har i ett inlägg hävdat att shiamuslimer vanhelgar moskén ”precis som de jävla judarna” och han beskriver shiamuslimer som ”historiens judar”, ”gårdagens hundar” och ”dagens grisar”. Hamid har spridit konspirationsteorier om att Egyptens president Abd al-Fattah al-Sisi är jude och han har ritat och spridit en bild vars budskap kan förstås som att Israel styr USA. På en fråga från Sydsvenskan bekräftar denne att detta är hans uppfattning: ”Jag menar att Amerika bestämmer över alla de arabiska länderna och att Israel är hjärnan som kontrollerar USA”.

En annan av Nyans kandidater, Samir Daabas, har också spridit påståenden om att al-Sisi är jude och att Israel eller Iran skapat terrorgruppen IS. Han har även delat konspirationsteorier om covid och vidareförmedlat propaganda från den amerikanske högerextremisten Alex Jones om att ”bankirerna” låg bakom terrorattackerna mot USA den 11 september 2001.

En tredje kandidat, Walid Al Torman, har spridit konspirationsteorier om att den amerikansk-judiske finansmannen George Soros – en central måltavla i antisemitisk propaganda – skulle ha finansierat upproren under den arabiska våren tillsammans med USA:s dåvarande president Obama, här kallad ”kommunist”. Han har delat en film med Libyens förre diktator Muammar Gaddafi där det bland annat hävdas att judar har som mål att ta över hela Nordafrika. Al Torman har även vidareförmedlat en text om förintelseförnekaren Michèle Renouf, där hon påstår att det var judarnas ”girighet” och ”lögner” som låg bakom Israels bildande efter andra världskriget.

I likhet med Zaher Hamid sprider Walid Al Torman därtill propaganda som förenar hat mot shiamuslimer med hat mot judar. I en text som Al Torman delade 2016 står det bland annat: ”Grundaren av shia är en jude från Jemen som heter ibn Sabah. Gud gjorde hans ansikte fult. En jude som påstod att han var muslim för att så ett frö av splittring mellan muslimer.” Detta är påståenden som sedan länge förekommit i radikala islamistiska miljöer. (Läs även Evin Ismails artikel ”IS förenar shia-hat med antisemitism”.)

Ett annat exempel som återges av Sydsvenskan är en Nyans-kandidat som delat en teckning med antisemitiska inslag och som på Facebook skrivit ”Må du spendera 100 år med att kämpa jihad och krossa judarnas huvuden”.

Ytterligare en av partiets kandidater till höstens val, Bilal Elfout, har enligt tidningen både spridit antisemitiska konspirationsteorier och hyllat terror mot israeler.

Efter Sydsvenskans granskning tog Nyans partiledning avstånd från tre av dessa kandidater, vilka även valt att lämna partiet. Enligt tidningen får emellertid Walid Al Torman och Samir Daabas stå kvar som kandidater. ”Konspirationsteorier betyder inte nödvändigtvis lögner, utan det är bara en alternativ teori till den som är accepterad av samhället”, kommenterade Nyans partisekreterare Rami Hussein.

Partiledaren Mikail Yüksel skriver på Facebook att han är ”jätteledsen, besviken och arg” över att flera av partiets kandidater har spridit hat mot shiamuslimer och judar. ”Jag sänder mina djupaste ursäkter till de judiska och shiitiska minoriteterna och beklagar det som inträffat”, skriver han. Men i en intervju med tidskriften Fokus den 12/8 har Yüksel ett något annorlunda budskap. Sydsvenskans granskning har visserligen visat på brister men, påstår han, den bygger på misstolkningar och bör förstås som en ”kupp” mot Nyans: ”Den här artikeln i Sydsvenskan/HD bara kommer att gynna oss. Vår väljargrupp ser att detta är en kupp mot Partiet Nyans för våra motståndare har insett att vi kommer att lyckas. Detta stärker stödet till oss.”

Yüksel hävdar dessutom att Sydsvenskan redovisat exempel där kritik av Israel sammanblandas med antisemitism. ”Vissa saker tolkar vi inte på samma sätt som Sydsvenskan/HD tolkar dem. Kritik mot Israel som stat är inte antisemitism.” När Fokus ber honom ge konkreta exempel på inlägg som Sydsvenskan feltolkat på detta sätt svarar Yüksel: ”Jag har inte sett alla inlägg tyvärr. Vissa är på arabiska. Men min bedömning är att kritik mot Israel försöker de framställa som antisemitism. Generell kritik mot Israel och deras förtryck mot Palestina är inte antisemitism.”

På frågan om det finns något exempel där Yüksel anser att Sydsvenskan har rätt i sin bedömning svarar han: ”Det ett inlägg mot judar och mot shiamuslimer där man skriver ’grisar’ och ’hundar’. Det är fruktansvärt och det kan vi inte acceptera.”

Sydsvenskans granskning är viktig. Att var femte valbar kandidat för Nyans i Skåne sprider farliga konspirationsteorier och hat mot judar och shiamuslimer är synnerligen allvarligt. Att partiledningen tar avstånd från några av politikerna och att dessa nu lämnat partiet är bra, men partiledningens agerande väcker samtidigt en rad frågor.

Den låter två av dem som spridit hat i sociala medier stå kvar som kandidater. Och av Yüksels uttalanden i Fokus att döma tycks han inte anse att det finns mycket att be om ursäkt för, istället framställer han partiet som offer. Granskningen ser han som en ”kupp” mot Nyans och det grova hat mot judar som spridits av partiets kandidater verkar han i flera fall uppfatta som kritik av Israel. Av den långa rad av exempel som redovisas av Sydsvenskan kan han endast nämna ett som han anser vara oacceptabelt.

Partisekreteraren Rami Husseins uttalande, när han konfronteras med de antisemitiska och shiafientliga mytbildningar som hans partikamrater spridit, att konspirationsteorier inte nödvändigtvis är att se som lögner ”utan det är bara en alternativ teori till den som är accepterad av samhället” gör knappast saken bättre.

Möjligen ska vi se det som att Nyans även företräder en ”alternativ” antirasism. Vissa former av rasism är oacceptabla, för andra finns en uppsjö av ursäkter.

SKMA