Vi på SKMA har med stor sorg mottagit beskedet att Emerich Roth gått bort. Emerichs mångåriga arbete med att som överlevande föra kunskapen om nazismen och Förintelsen vidare till unga har haft stor betydelse. Han gav aldrig upp sin starka övertygelse om att skolelevers möte med de konkreta erfarenheter som han och andra överlevande gjort var en viktig del i arbetet mot antisemitism och högerradikal extremism. Med Emerichs död har vi förlorat ännu ett vittne till Förintelsen. Det gör ansvaret för oss andra desto större att efter bästa förmåga och med samma ihärdighet som Emerich visade föra vidare vittnenas berättelser och de avgörande erfarenheter som de gjorde. Det är inte bara vad Emerich Roth med rätta krävde av oss, det är vad vi bör kräva av oss själva.

Svante Weyler, ordförande i SKMA