Antisemitism är ett allvarligt problem idag i Sverige, Europa och globalt, med svåra konsekvenser för judiska minoriteter världen över. För att fördjupa kunskapen om och förstärka arbetet mot antisemitismen arrangerade Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) en halvdagskonferens i Stockholm den 11 november 2021.

Ämnet för konferensen var relationen mellan historiska former och manifestationer av antijudiskt tänkande och nutida antisemitism – i vilken utsträckning kan dagens antisemitism förklaras med hänvisning till historien?

Föreläsare var David Nirenberg, professor i historia vid University of Chicago och författare till bl.a. Anti-Judaism. The Western Tradition (2013), och Cordelia Hess, professor i historia vid Universität Greifswald och författare till bl.a. The Medieval Archive of Antisemitism in Nineteenth-Century Sweden (2021). Konferensen avslutades med ett samtal dem emellan, modererat av historikern Lars M Andersson.

Titeln på David Nirenbergs föreläsning var “Does Antisemitism’s Past tell us Anything about its Future?”. Titeln på Cordelia Hess föreläsning var “The Medieval Roots of Modern Antisemitism. Sweden and Germany in Comparison”.

Konferensen riktade sig framför allt till journalister, politiska beslutsfattare, forskare, lärare samt myndigheter och organisationer som arbetar med att förebygga och motverka rasism och politisk extremism. Konferensen genomfördes med stöd av Gerald och Monica Naglers stiftelse och i samverkan med Forum för levande historia.

Här nedan kan man ta del av föreläsningarna och panelsamtalet.