Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har beslutat att ELSA-priset 2021 ska tilldelas Mira Kelber. Motiveringen lyder:

2021 års ELSA-pris tilldelas Mira Kelber för hennes betydelsefulla insatser för att synliggöra och motverka antisemitismen i det svenska samhället. Via bland annat framträdanden i medier och föreläsningar i skolor har Mira under senare år blivit en viktig röst för att öka medvetenheten om hur det är att leva som ung jude i Sverige idag och om antisemitismens närvaro och konsekvenser, inte minst i hennes hemstad Malmö. Det är därtill ett upplysningsarbete som präglas av en konsekvent antirasistisk hållning.

Pristagaren

Mira Kelber. Foto: Lars Dareberg.

Mira Kelber, född 2000, studerar mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Hon är en av grundarna av och ordförande för den ideella föreningen Judisk Ungdom Malmö, en mötesplats med syfte att stärka gemenskapen bland judiska ungdomar i staden. Miras pappa överlevde Förintelsen och sedan hans bortgång 2015 har hon vid besök på skolor och i andra sammanhang talat om sin fars upplevelser, hur det är att vara dotter till en överlevande, och om historisk och nutida antisemitism. Mira har varit aktiv i Judiska församlingen i Malmös berättargrupp Förintelsens Efterlevande, hon är därtill en av guiderna på församlingens kunskapscenter, som bland annat syftar till att motverka antisemitism. Sedan 2016, då hon för första gången intervjuades om sina erfarenheter, har Mira många gånger framträtt i medier och vittnat om den antisemitism hon och andra judar utsätts för.

ELSA-priset

ELSA-priset på 20 000 kr kommer att delas ut i Stockholms Stora Synagoga den 9 november i samband med minnesceremonin för Novemberpogromen 1938 (”Kristallnatten”). ELSA-priset är en årlig utmärkelse som delas ut av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) till företrädesvis unga som via sociala medier eller på annat sätt motverkar antisemitism och andra typer av fördomar. Läs mer om ELSA-priset.

Kontakt

Kontakta oss gärna om ni vill intervjua pristagaren i samband med utdelningen: info@skma.se och 08-6676090.

Se pressmeddelande.