David Nirenberg inleder SKMA:s konferens om antisemitism. Foto: Mathan Shastin Ravid.
I dag äger SKMA:s årliga konferens rum i Stockholm. Syftet med konferenserna, som arrangerats sedan 2015, är att fördjupa kunskapen om och förstärka arbetet mot antisemitism.
 
Ämnet för årets konferens är relationen mellan historiska former och manifestationer av antijudiskt tänkande och nutida antisemitism – i vilken utsträckning kan dagens antisemitism förklaras med hänvisning till historien?
 
Föreläsare är David Nirenberg, professor i historia vid University of Chicago och författare till bl.a. Anti-Judaism. The Western Tradition (2013), och Cordelia Hess, professor i historia vid Universität Greifswald och författare till bl.a. The Medieval Archive of Antisemitism in Nineteenth-Century Sweden (2021). Konferensen avslutas med ett samtal dem emellan, modererat av historikern Lars M Andersson.
 
Konferensen genomförs med stöd av Gerald och Monica Naglers stiftelse och i samverkan med Forum för levande historia. Den riktar sig framför allt till journalister, politiska beslutsfattare, forskare, lärare samt myndigheter och organisationer som arbetar med att förebygga och motverka rasism och politisk extremism. Konferensen filmas och kommer finnas tillgänglig att ta del av i efterhand på SKMA:s hemsida.