Skärmavbild från blt.se

Den 29/8 i uppmärksammade Blekinge Läns Tidning (BLT) i samarbete med Expo att den ökände antisemiten, förintelseförnekaren och konspirationsteoretikern Jüri Lina föreläst i Ronneby kommuns lokaler. Arrangörer var den lokala föreningen Livskraft – förening för kropp och själ. I en inbjudan som publicerades på Livskrafts Facebooksida den 9 augusti kunde man bl.a. läsa att föreläsningen skulle handla om att vi står inför ett ”globalistiskt tyranni” som påstods ha börjat med ”den simulerade pandemin” och påskyndats av ”valfusket” i USA – ett totalitärt system, ”frimurarglobalisternas nya världsordning”. År 2025, fortsatte det, kommer ”skadliga vaccin” ha lett till att alla mänskliga rättigheter avskaffats då alla människor vid det laget kommer vara ”chippade” och ”under maktelitens totala kontroll”. Bland ”maktelitens” medlemmar nämndes bland andra den amerikansk-judiske finansmannen och filantropen George Soros. I inbjudan refererades även till vad som sannolikt är ”Sion Vises Protokoll”, ett av historiens mest spridda och inflytelserika antisemitiska falsarier som sprider myten om en judisk världskonspiration.

I en intervju med BLT menade Anders Karlsson, förvaltningschef för teknik, fritid och kulturförvaltningen i Ronneby kommun, att ingen bakgrundskontroll görs när någon vill hyra kommunens lokaler och att man inte kunnat stoppa föreläsningen på förhand på grund av föreningsfriheten. Efter att ha kollat upp saken närmare meddelade han till tidningen att man från kommunens sida gjorde bedömningen att varken föreningen eller dess arrangemang hade något med antisemitism att göra. ”Att de pratar om miljardärer som försöker kontrollera världen är inte nog för att vi ska gå in och stoppa föreläsningen”, fastslog han.

I ett blogginlägg påpekade SKMA att den sorts retorik och de kodord som fanns i beskrivningen av föreläsningen i den inbjudan som Livskraft publicerat på Facebook är typiska för Lina och de antisemitiska konspirationsteorier han sprider. SKMA kritiserade Ronneby kommuns förhållningssätt och resonemangen från dess företrädare, och pekade på att detta ännu en gång visat att det ofta finns stora brister i kunskap om antisemitism.

I en intervju med BLT den 2/9 upprepade SKMA:s kanslichef Mathan Shastin Ravid kritiken och menade att man från kommunens sida bör ställa sig frågan om det är rimligt att kommunala lokaler så här lättvindigt hyrs ut till olika aktörer. Efter kritiken från bland andra SKMA meddelade Roger Fredriksson (M), kommunalråd i Ronneby, att han ansåg att det är ”helt oacceptabelt” att kommunen hyr ut till organisationer som Livskraft och att det är dags för en översyn av regelverket. ”Nu när det här kommer fram så är det uppenbart att vi måste titta på vad som har gått fel”, sa Fredriksson i en intervju med BLT.

Några dagar tidigare, den 31/8, försvarade Lena Rosén, styrelseledamot i Livskraft och lokal vänsterpartistisk politiker, att Linas bjudits in att tala. Rosén tycktes inte se några problem med att erbjuda Lina en plattform eller att han tidigare bl.a. förnekat Förintelsen. Tvärtom framställde hon arrangemanget som mycket lyckat och beskrev Lina som en ”väldigt insatt” och ”djuplodande” ”forskare” som ”verkligen tar reda på saker och ting”.

Mot bakgrund av detta tog Judiska Centralrådet kontakt med Vänsterpartiet för att meddela att man finner det inträffade djupt problematiskt och att man ser fram emot ett tydligt avståndstagande från Vänsterpartiet. Den 3/9 kunde man på Judiska församlingen i Stockholms hemsida läsa att Vänsterpartiet informerat Judiska Centralrådet om att man anser att Roséns val av en ökänd antisemit och förespråkare av konspirationsteorier som föreläsare är ”oacceptabelt och oförsvarbart”. Rosén sades vidare avgå från alla förtroendeuppdrag i Vänsterpartiet.

I en intervju med BLT den 6/9 bekräftade Emma Hilborn, distriktsordförande för Vänsterpartiet, att Rosén lämnar alla sina politiska uppdrag. Hilborn poängterade att Vänsterpartiet är ett antirasistiskt parti – ”det är en stor grundstolpe för oss – och det är det för Lena också. Men det finns ändå gränser som vi anser att man inte kan passera och en av dem gränserna är att man bjuder in en antisemitisk föreläsare.” Enligt Hilborn valde Rosén själv att lämna sina uppdrag efter att de samtalat om vilket ansvar man har som förtroendevald för Vänsterpartiet.

Att Lena Rosén inte längre har några förtroendeuppdrag i Vänsterpartiet och att man kritiserar hennes agerande är bra. En ännu bättre och tydligare reaktion på det inträffade vore om Vänsterpartiet inte bara nöjde sig med att Rosén lämnar sina uppdrag utan också uteslöt henne ur partiet.

SKMA