2018 fick Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) ett regeringsbidrag för en omfattande utbildningssatsning om Förintelsen, antisemitism och rasism. Utbildningen bestod av för- och efterseminarier samt en studieresa till Förintelsens platser i Polen.

Satsningen riktades till elever och lärare på högstadieskolor runt om i landet. I varje grupp blandades deltagare från olika skolor på en ort eller i ett område.

Sammanlagt utbildades över 1 000 personer i projektet. Efter att alla deltagare genomgått grundutbildningen erbjöds både elever och lärare möjligheten att delta i fördjupande fortbildningar. Denna film spelades in under en sådan fortbildning hösten 2020.

Klicka här för direktlänk till filmen på Vimeo

Fotograf: Jenny Larsson Wallin