SKMA Nyhetsbrev juni 2021

Det är nu mer än 10 år sedan som Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson skrev en debattartikel i Aftonbladet med rubriken ”Muslimerna är vårt största utländska hot”. I artikeln hävdade Åkesson bland annat att muslimska invandrare generellt inte vill anpassa sig till Sverige och andra västerländska länder, och utmålade en ökad muslimsk befolkning i Sverige – ”massinvandring från muslimska länder” och ”de relativt höga födelsetalen inom den muslimska befolkningsgruppen” – som ”vårt största utländska hot sedan andra världskriget”.

Trots att Åkesson i sin text på ett tydligt sätt riktade udden mot muslimer som grupp har han i efterhand försökt parera kritik genom att få det till att Aftonbladets rubriksättning var felaktig och ”tillspetsad”. ”Förklaringarna” till vad Åkesson ”egentligen” skrev och menade känner vi igen vid det här laget, de upprepas nästintill dagligen av företrädare för Sverigedemokraterna – från lokala gräsrötter till partitoppen – som påkommits med att sprida antimuslimska budskap: de ägnar sig endast åt ”legitim religionskritik”, är ”emot islamismen”, osv.

Foto: skärmavbild från svt.se

Den 9 mars 2021 var det dags igen. Islam är ”en avskyvärd ideologi och religion”, menade Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof i SVT:s debattprogram Sverige möts. Jomshofs uttalande tweetades uppskattande och snabbt vidare av partikamrater som Björn Söder, och spreds dessutom via Sverigedemokraternas officiella Twitterkonto.

ATT JOMSHOF TALADE om islam som en ”ideologi” är ingen slump – i Sverigedemokraternas värld är islam inte en religion som andra, som kan tolkas på olika sätt och som har olika inriktningar och förgreningar. I stället reducerar man en troslära med knappt 2 miljarder anhängare världen över till dess mest radikala former, och gör sitt bästa för att direkt eller indirekt utmåla alla muslimer som hotfulla extremister. Och på Jomshofs Facebooksida dagen efter framträdandet i SVT lät det följaktligen som det brukar: Jomshof hade såklart ”vantolkats” av sina kritiker, med sina svepande uttalanden om islam hade han endast velat kritisera ”islamismen”.

Jomshof, som tidigare bland annat försäkrat att han (i nuläget) inte ser svenska judar som samma ”problem” som svenska muslimer eftersom den judiska gruppen är så liten (intervju i Expressen, 8 april 2015), fick omfattande kritik för sitt uttalande om islam. Bland andra från Centerledaren Annie Lööf, justitieministern Morgan Johansson (S) och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. I en intervju med SVT den 10 mars fördömde den sistnämnde Jomshofs uttalande som ”helt enkelt avskyvärt”.

De starka reaktioner som kom från bland andra Ulf Kristersson var välkomna och viktiga. Samtidigt är det på sin plats att påminna om att Kristersson och andra med honom som på senare tid menat att Sverigedemokraterna ”förändrats” till det bättre har fel. Jomshof uttalande är inte ett undantag eller ett exempel på ”olyckligt språkbruk” – så här låter det regelbundet från företrädare för partiet. Om något har retoriken radikaliserats på senare tid i takt med att partiet delvis släppts in i den politiska värmen. De ständiga och alltmer oblygt rasistiska utfallen speglar den oförändrade kärnan i det sverigedemokratiska projektet. Sverigedemokraternas politik representerar ett hot mot såväl den liberala demokratin som vårt lands minoriteter – i synnerhet, men inte endast, svenska muslimer.

SKMA
Texten är en uppdaterad version av ett inlägg på SKMA:s blogg 12/3 2021.