SKMA Nyhetsbrev juni 2021

Den 1 juni publicerade EU-kommissionen en rapport om franskspråkiga och tyskspråkiga antisemitiska budskap under pandemin på Twitter, Facebook och Telegram. Enligt rapporten, som baseras på en undersökning av the Institute for Strategic Dialogue (ISD) i London under perioden januari 2020 till mars 2021, inledde pandemin en ny våg av antisemitiska konspirationsteorier och hat. Jämfört med de två första månaderna 2020 (innan pandemin) ökade antalet antisemitiska budskap på franska med 700 % och de på tyska med 1 300 %. Den vanligaste formen var myter om att judar styr ekonomi, politik och medier, men bl.a. teorier om att vaccinering är en judisk komplott samt förintelseförnekande förekom också regelbundet.