Regeringen har fått berättigad kritik för sin beskrivning av det som drabbade armenier och andra kristna grupper i det osmanska riket 1915 som ett ”massövergrepp”. Det som ägde rum var ett folkmord och bör också benämnas som ett sådant. Det politiskt motiverade hänsynstagandet till den turkiska regeringen måste upphöra.

SKMA