2018 lanserade SKMA och Forum för levande historia det digitala undervisningsmaterialet ”Antisemitism – då och nu”, som syftar till att ge elever, lärare och andra intresserade kunskaper om antisemitism historiskt och idag. Nu finns materialet även i en lättläst version!

Den nya lättlästa versionen passar till exempel där det finns behov av kortfattade texter, en tydlig struktur eller lättare svenska. Den är utformad särskilt för kurser i historia och SO-ämnen, till exempel i folkhögskolan, annan vuxenutbildning eller i yrkes- och introduktionsprogram på gymnasiet. Materialet passar även i skolors värdegrundsarbete och kan med fördel användas i ämnesövergripande samarbeten exempelvis i svensk- och bildämnena.

Materialet innehåller bland annat faktatexter, övningar, en specialanpassad lärarhandledning samt en introfilm med text på arabiska, engelska och somaliska (se nedan).

 

 

Här hittar du materialet:
Klicka här för att komma till den lättlästa versionen av ”Antisemitism – då och nu”
Klicka här för att komma till originalversionen

 

För frågor kring materialet kontakta SKMA:s kanslichef Mathan Shastin Ravid på info@skma.se eller 08-6676090.