SKMA Nyhetsbrev mars 2021

Utbildningsminister Anna Ekström, statsminister Stefan Löfven och kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Skärmavbild från dn.se

2018 tillkännagav regeringen att ett nytt museum ska etableras för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen. Den 27 januari i år, på Förintelsens minnesdag, meddelade statsminister Stefan Löfven, utbildningsminister Anna Ekström och kultur- och demokratiminister Amanda Lind i en artikel i Dagens Nyheter att museet ska öppna i Stockholm 2022.

Museet ska vara politiskt oberoende och självständigt, och i artikeln betonades att det är centralt för dess framgång och legitimitet att det kan utveckla samarbeten med forskare och institutioner i Sverige och internationellt som arbetar med Förintelsen och folkmordet på romer. De överlevande och deras anhöriga samt det judiska och romska civilsamhället lyftes också fram som exempel på viktiga framtida samverkanspartners.

På Förintelsens minnesdag 27 januari talade statsminister Stefan Löfven på den minnesceremoni som Judiska församlingen i Stockholm och Föreningen Förintelsens Överlevande arrangerade i samarbete med SKMA, Forum för levande historia och Judiska museet. Statsministerns tal går att läsa på här.