Den 8 mars 2021 avslöjade en SVT-reporter under falsk identitet och med dold kamera hur den internationella radikalislamistiska och antidemokratiska rörelsen Hizb ut-Tahrir försöker värva anhängare i Järvaområdet i Stockholm. Målet för rörelsen är att upprätta ett kalifat med sharialagar. SVT:s reporter har varit med på möten hemma hos lokala ledare för rörelsen och fått ”lektioner” där man bland annat förbjudit muslimer i Sverige och andra länder att rösta i demokratiska val.

I ett av klippen som publicerats på SVT:s hemsida hör man hur en ledare berättar om ett samtal han påstår ägt rum med en judisk man, ”McFeller”, där denne sägs ha avslöjat en konspiration:

Han menade: ”Det var vi som uppfann idén om jämställdhet mellan män och kvinnor. Det var vi som planerade för att kvinnor skulle ut på arbetsmarknaden. Vi vill det, för om kvinnor stannar hemma så betyder det att femtio procent av samhället inte arbetar och inte drar in pengar till oss”. Så menade han. Han sa: ”Så alla rörelser för kvinnors befrielse och dylikt är vår egen idé”.

Att jämställdhet framställs som något negativt och resultatet av en komplott förvånar inte, Hizb ut-Tahrir är en extremt konservativ och misogyn rörelse. (Därtill är man starkt homofoba.) Det är inte heller överraskande att den konspirationsteori som framförs innehåller en ”judisk man” som vittne till den påstådda komplotten, som ett girigt judiskt ”vi” sägs ligga bakom.

Likt för andra radikala islamistiska rörelser är myten om en global judisk sammansvärjning central för hur Hizb ut-Tahrir ser på och beskriver världen samt allt i den som man vänder sig emot, t.ex. kvinnors rättigheter. Det finns gott om exempel på hur rörelsen och dess talespersoner spridit antisemitism.

Som 2002, då Fadi Ahmad Abdul Latif, ledaren för Hizb ut-Tahrir i Danmark, sade sig vara offer för en ”judisk konspiration” efter att han dömts för hets mot folkgrupp för spridandet av flygblad med uppmaningen till muslimer att döda judar. Sommaren 2010, i samband med demonstrationer efter Israels bordning av Ship to Gaza, publicerade Hizb ut-Tahrir i Bangladesh ett pressmeddelande med liknande budskap. Där uppmanandes muslimska arméer att ”lära judarna en läxa” och ”bekämpa dem, utplåna deras enighet och rena jorden från deras smuts”. I Tyskland har Hizb ut-Tahrir förbjudits bland annat på grund av rörelsens antisemitism.

SVT:s avslöjande går att se här: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/hor-hur-det-later-nar-radikala-islamisterna-rekryterar-i-jarva

SKMA