Skärmavbild från Kvällsposten.

Ännu en gång möts vi av uppgifter om antisemitism i Malmö. Det är Kvällspostens granskande journalist Jenny Strindlöv som i dagens tidning avslöjar att Rosengårdsimamen Basem Mahmoud vid al-Sahaba-moskén i sina predikningar, som fått tusentals visningar online, bland annat kallat judar för ”bedrägliga skurkar”, ”grisars och apors avkomma” och muslimers fiender som ”styr västvärlden”. Tyvärr är detta inte första gången som grovt judehat uttrycks av företrädare för muslimska samfund i Sverige. I juli 2017 exempelvis arrangerade Svensk-Palestinska centret i Helsingborg en demonstration mot Israel där imamen Samir El Rifai i ett anförande betecknade judar som ”apors och svins avkomma” och beskrev dem som muslimernas eviga fiender, som förrädare som ständigt konspirerar för att underminera islam. El Rifai dömdes senare för hets mot folkgrupp.

Att retoriken i de två fallen är så snarlik är ingen slump. De anklagelser, konspirationsteorier och avhumaniserande liknelser som används i båda fallen utgör centrala teman i islamistisk antijudisk propaganda.

Att judehat propageras av religiösa företrädare, som av åhörare kan uppfattas som auktoriteter, är särskilt allvarligt. Det är viktigt att uttalanden av dessa slag möts av tydliga fördömanden, inte minst från andra religiösa företrädare. I Kvällsposten intervjuas även en annan Malmöimam, Saeed Azam, som tar avstånd ifrån det inträffade och påpekar att Mahmouds predikningar är ett hot både mot judar och det brobyggande arbete som pågår i Malmö.

Malmö stad har under senare år börjat arbeta på ett mer seriöst sätt för att förebygga och motverka antisemitism. Nyligen tillsattes en samordnare mot antisemitism som ansvarar för att stärka insatserna mot fördomar och hat mot judar i stadens skolor. Det inträffade understryker ännu en gång vikten av att arbetet mot antisemitismen i Malmö intensifieras.

SKMA