Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har beslutat att ELSA-priset 2020 ska tilldelas researchern Patrik Hermansson och journalisten Jenny Strindlöv. Motiveringen lyder:

2020 års ELSA-pris tilldelas researchern Patrik Hermansson och journalisten Jenny Strindlöv för deras granskningar av extremhögern i Storbritannien och USA respektive i Sverige. Båda har bland annat, och med ett stort personligt risktagande, infiltrerat extrema rörelser och därmed på ett betydelsefullt sätt bidragit till att öka kunskaperna om den sk. alternativa högern och vit makt-världen. I en tid då radikalnationalistiska rörelser på många håll växer sig starkare, avvisar demokratin och utgör ett tydligt hot mot olika minoriteter och andra utsatta grupper visar Hermanssons och Strindlövs insatser på vikten av initierad journalistik för att belysa och motarbeta dessa krafter.

Patrik Hermansson

Foto: David Lagerlöf/EXPO

Patrik Hermansson, född 1992, är researcher på HOPE not hate, en organisation som bevakar och motverkar extremhögern i Storbritannien. 2017 infiltrerade han ett nätverk av fascistiska grupper i England och USA vilket resulterade i en dokumentär på SVT:s Dokument utifrån (”Spion i extremhögern”). Därefter har han fortsatt att studera hur extremhögern organiserar sig på nätet och utnyttjar sociala medier. Delar av det arbetet redovisades nyligen i boken The International Alt-Right: Fascism for the 21st Century?. Just nu bevakar och skriver han om nazistiska, terrorförespråkande delar av rörelsen som har gjort en återkomst de senaste åren och som sprider en allt mer extrem och öppen antisemitism och förintelseförnekelse.

Jenny Strindlöv

Foto: privat

Jenny Strindlöv, född 1989, är journalist och jobbar för tillfället som fördjupande reporter på Kvällsposten/Expressen. Under drygt ett år, 2017–2018, infiltrerade hon högerextrema miljöer i Sverige och kom i kontakt med framförallt den delen av rörelsen som går under benämningen ”Alt-Right” – alternativhögern. Arbetet resulterade i ett avsnitt av Uppdrag granskning (”Alternativhögern i Sverige”) och därefter tre långa reportage i Expressen (delar av dessa återpublicerade i SKMA:s nyhetsbrev). Därefter har hon skrivit ett flertal artiklar och föreläst om extremhögern och den särskilda roll som antisemitismen spelar för den.

ELSA-priset
ELSA-priset på 10 000 kr vardera och ett diplom kommer att delas ut i samband med ett samtal mellan de två pristagarna och SKMA:s ordförande Svante Weyler på årets Limmud. ELSA-priset är en årlig utmärkelse som delas ut av SKMA till företrädesvis unga som via sociala medier eller på annat sätt motverkar antisemitism och andra typer av fördomar. Läs mer om ELSA-priset här.

Kontakt
Kontakta oss gärna om ni vill intervjua pristagarna: info@skma.se, 08-667 6090.

Se pressmeddelande här.