SKMA Nyhetsbrev oktober 2020

Under 2021 kommer SKMA att genomföra utbildningar för medlemmar i olika politiska ungdomsförbund. Syftet är att stärka deltagarnas kunskaper så att de bättre ska kunna identifiera och motverka antisemitiska uttryck och propaganda i såväl den politiska debatten som i sin vardag. Deltagarna förbinder sig att efter avslutad utbildning sprida kunskaperna vidare och verka för att öka engagemanget för arbetet mot antisemitism inom sina respektive organisationer.

Projektet genomförs med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Information om hur man ansöker till utbildningarna kommer att skickas ut direkt till politiska ungdomsförbund samt publiceras på SKMA:s hemsida.