SKMA Nyhetsbrev oktober 2020

SKMA:s fördjupande ungdomsutbildningar fortsätter. Deltagarna har tidigare genomgått vår stora regeringsstödda utbildningssatsning om Förintelsen, antisemitism och rasism, som inkluderar en studieresa till Förintelsens platser i Polen. Ett halvår till ett år efter grundutbildningen och resan får samma ungdomar erbjudandet att under två helger fördjupa sig i nutida antisemitism och rasism.

Under första utbildningshelgen handlar föreläsningarna om afrofobi, islamofobi samt rasistiska partier och rörelser i Sverige och den propaganda de sprider mot olika minoriteter. När grupperna träffas igen för den andra utbildningshelgen behandlas antisemitism, antiziganism samt konspirationsteorier och källkritik. Mellan föreläsningarna hålls diskussionspass som i hög grad utgår ifrån elevernas vardag, fördomar och rasism som drabbat dem själva eller andra i deras omgivning. Mycket tid läggs på samtal kring hur man kan identifiera och försöka bemöta fördomsfulla och rasistiska påståenden och attityder.

Under första halvan av höstterminen 2020 har fyra utbildningshelger av detta slag genomförts, fler planeras under slutet av året och under våren 2021.