Ledaren publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2020

Antijudiska kravaller har också en svensk historia. I en ny bok om förläggaren Albert Bonnier påminner Per T. Ohlsson om de våldsamma angrepp som en mobb i Stockholm i augusti 1838 riktade mot stadens få judar och deras egendom.

Några dagar senare kunde man i en av huvudstadens tidningar, Freja, läsa följande kommentar till det som ansetts ha utlöst oroligheterna, nämligen att judar skulle få rätt att bosätta sig var de ville i Sverige:

Erfarenheten har hitintills visat, ha vi hört personer säga, att Judarne, i trots av de inskränkningar hvarmed Reglementet omgifvit dem, varit öfver lagarna; och huru mycket mäktigare skola ej dessa främlingar nu blifva i landet, sedan dessa inskränkningar blifvit till största delen borttagna.

Så ser kärnan i en konspirationsteori ut. Några står över lagarna, och några ges alltid, förr eller senare ett namn: judarna, Soros …

I oktober 2017 började en ”användare” på det engelskspråkiga internetforumet 4chan publicera sig under ”namnet” Q. Han utgav sig för att vara medarbetare inom den amerikanska säkerhetstjänsten och att han därmed besatt hemlig information. I sina första meddelanden påstod han att Hillary Clinton snart skulle arresteras och att det skulle följas av massiva utrensningar inom statsapparaten. Att inget av detta inträffade hindrade inte Q från att fortsätta, och fick inte heller hans anhängare att sluta lyssna. Idag har Q, vars anonymitet gett upphov till att den ”rörelse” som han gett upphov till kallas QAnon, lämnat nätets mörkaste hålor och hans anhängare verkar i öppen dag.

Anhängarna sprider olika versioner av en och samma konspirationsteori. I den återkommer hela tiden ett påstående om att världen styrs av en sammansvärjning av djävulsdyrkande, kannibalistiska pedofiler, med förgreningar i det demokratiska partiet, Hollywood och finanseliten. Kopplingar till antisemitismen finns både i likheterna med myten om en judisk världskonspiration och med anklagelserna om ritualmord och konsumtion av barnablod, men också ofta i referenser till Soros och Rothschild som allsmäktiga fiender.

I höstens amerikanska val till kongressen kommer öppna anhängare att väljas in för första gången. Att Trump vägrar att ta avstånd från QAnon är naturligtvis inte förvånande. Desto mer glädjande då att stora plattformar på nätet, som Twitter och Facebook, blivit lite känsligare och försöker stänga ner grupper och blockera användare som sprider QAnons farligaste konspirationsteorier och indirekta uppmaningar till våld. Att det behövs blev obehagligt tydligt inte minst efter att en tysk högerextremist, inspirerad av budskapen från QAnon, sköt 10 personer till döds i Hanau, Tyskland i fjol.

Just i Tyskland har intresset för och anhängarantalet till QAnon exploderat i år. Antalet följare till kanalerna kan räknas i hundratusental och på de stora demonstrationerna, framför allt i Berlin, mot regeringens corona-politik har man kunnat se flaggor med det karakteristiska Q-et.

Vad har corona med konspirationer att göra? Inget, skulle man vilja säga, men det visar sig att pandemin har givit alla slags konspirationsteoretiker något nytt att mata in i sitt tänkande. De tyska demonstrationerna har samlat en obehaglig blandning av vaccinmotståndare, extrema nationalister och just QAnon-anhängare. De senare demonstrerade utanför den amerikanska ambassaden i Berlin och krävde bland annat frigivning av ”politiska fångar” som Ursula Haverbeck – en flera gånger dömd tysk förintelseförnekare.

Allt går igen, till sist får de som sägs stå ”öfver lagarna” ett namn: judarna.

I SKMA:s ungdomsutbildningar, som vi fortsätter att genomföra trots pandemins begränsningar och senast med en grupp från flera olika skolor i Malmö, ingår alltid utbildning om konspirativt tänkande. Det kommer, tyvärr, att utgöra en allt viktigare del av utbildningen länge framöver.

Svante Weyler

Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism