SKMA Nyhetsbrev oktober 2020

Den 12 augusti deltog ca 60 lärare från olika gymnasie- och högstadieskolor i Malmö under en fortbildningsdag på Malmö Museer, i samarbete med Pedagogisk inspiration och Forum för levande historia. Fortbildningen genomfördes under två pass för att hantera rådande restriktioner kring allmänna sammankomster.

Syftet med dagen var att stärka pedagoger i Malmö genom att skapa rum för utbyten, erfarenheter och inspiration till kompetensutvecklande verktyg för att stötta dem i undervisning och arbete mot antisemitism och för mänskliga rättigheter.

Respektive pass inleddes med en föreläsning av Ulf Zander, professor i historia vid Lunds universitet, som diskuterade antisemitismen i Europa och Förintelsen som historisk företeelse samt hur den har beskrivits efter 1945.

Lärarna genomförde sedan en gruppdiskussion tillsammans med Malmö Museers pedagog Susanne Edblom och Gustavo Nazar, samordnare vid Pedagogisk inspiration, Malmö stad.

Efter gruppdiskussionen höll Niclas Blom, pedagog på Svenska kommittén mot antisemitism, en genomgång av utbildningsmaterialen ”Antisemitism – då och nu” samt ”Eternal Echoes”. Dessa material är utformade för att underlätta samt fördjupa arbetet kring antisemitism och Förintelsen i skolan. Inspiration och exempel på svåra frågor som kan uppkomma i klassrummet samt hur dessa material kan användas för att stärka undervisningen diskuterades.

Niclas Blom, pedagog på SKMA, föreläser. Foto: Gustavo Nazar

 

Forum för levande historia, Pedagogisk Inspiration och Malmö stad höll avslutande presentationer kring ytterligare stöd för lärare. Fortbildningen avslutades med en visning av utställningen Speaking memories som just nu visas på Malmö Museer.

Många lärare uttryckte uppskattning över att få möjlighet att diskutera dessa komplexa frågor under dagen och få ny inspiration. Särskilt uppskattat för SKMA var det att se att flera av de lärare som deltog i vårens regeringsstödda utbildningsresa med SKMA till Förintelsens platser även deltog på detta evenemang. Intresse och engagemang för att prata om antisemitism i skolan verkar därför vara stort efter genomförda utbildningar.

Niclas Blom

SKMA